DSB’s Årsregnskab - og direktørens afgang

18/03/2011 12:20

Nick Allentoft

DSB offentliggør i dag årsregnskabet for 2010 med et samlet resultat på 173 mio. kr. før skat, hvilket er 287 mio. kr. lavere end resultatet for 2009.

Særlige forhold vedrørende DSB First
Revisorerne har taget forvaltningsforbehold for DSB’s samhandel med DSBFirst samt for overdragelsen af værkstedet Helgoland fra DSBFirst til DSB’s nye Vedligeholdelsesselskab:

”Ved den udførte forvaltningsrevision er det vores opfattelse, at DSB’s håndtering af samhandelen med DSBFirst og overdragelsen af vedligeholdelse af togsæt på Helgoland ikke er sket med tilstrækkelig forståelse og behørig hensyntagen til de særlige krav, der er for konkurrenceudsatte aktiviteter, herunder behovet for at udarbejde nødvendig dokumentation for transaktionerne forud for samhandelen.
Vi skal særligt gøre opmærksom på overdragelsen af kontraktrettighederne om vedligeholdelse af togsæt på Helgoland fra DSBFirst til DSB Vedligehold A/S. Vi finder derfor, at det ikke kan dokumenteres, at DSB’s håndtering af de konkurrenceudsatte aktiviteter har været korrekt”, hedder det i revisionsforbeholdet.

Administrerende direktør Søren Eriksen er fratrådt
Bestyrelsesformand i DSB Mogens Granborg udtaler:

- Bestyrelsen blev i går gjort opmærksom på en række yderst kritisable forhold, der har ført til et skarpt forvaltningsforbehold. På den baggrund er samarbejdet med administrerende direktør Søren Eriksen ophørt.

Økonomidirektør Klaus Pedersen er konstitueret i stillingen som administrerende direktør.

Bestyrelsen har endvidere i forlængelse af forvaltningsforbeholdet sammen med revisionen omgående iværksat en handlingsplan, som skal belyse de kritisable punkter yderligere.

Se regnskabsmeddelelsen hos DSB

Mest Læste

Annonce