Erhvervsvenlige Slagelse: Jobcenter skaber ledige til sig selv

Politik

15/3/13 1:20

Nick Allentoft

For nylig kunne Jobcenteret i Slagelse indskrive 21 nye ledige og registrere en konkurs. Årsag: Jobcenteret havde været under heftig kritik for sit eget arbejde, og den politisk godkendte handleplan for genopretning opsagde samarbejdet med aktører, der intet havde med kritikken at gøre, men kunne frigøre penge til jobcenterets redningsplan.

Dette er en molbohistorie om, hvordan et jobcenter skaber nye ledige for at rette op på en kritik af egen indsats. Det er historien om, hvordan en jobcenterchef får frie hænder til at opsige en samarbejdspartner uden varsel. Og det er historien om, hvordan jobcenteret dermed sender en lokal erhvervsvirksomhed ud i en dødskamp, hvor jobcenteret næsten et år senere selv sætter det sidste søm i kisten med endnu en opsigelse uden varsel.

I en redegørelse til kommunens arbejdsmarkedsudvalg forklarer jobcenterchef Torben Bahn situationen således:

”Jeg beklager naturligvis meget, at Betina Smed, har set sig nødsaget til at begære Kompetenceporten konkurs. Men jeg mener samtidig at en af mine opgaver er, hele tiden at sikre at vi får løst vores opgaver bedst og billigst. Dette har jeg gjort løbende gennem mine år på arbejdsmarkedsområdet og jeg mener det altid er sket på en sober og ordentlig måde.”

Citatet er hentet fra en redegørelse, som DenOffentlige.dk er kommet i besiddelse af, og den modsiges kraftigt at dokumentation fra Kompetenceporten og Betina Smed. Således har DenOffentlige.dk fået fremlagt email korrespondance, der påviser, at Jobcenteret igen og igen har ignoreret eller udskudt en dialog med Kompetenceporten. Betina Smed accepterer vilkårene som erhvervsdrivende, men er i dag chokeret over, at en offentlig myndighed direkte bidrager til at skabe flere ledige for at redde sin egen situation.

”Vi har gennem 12 år haft en veldrevet og succesfuld virksomhed, hvor vi havde gode resultater med ledige, som jobcentre fra flere steder på Sjælland sendte til os. Det gælder også samarbejdet med Slagelse,” fortæller Betina Smed, der mærker konsekvenserne af konkursen på den hårdeste måde. Personlige kautionsforpligtelser og bindinger over for hendes tidligere virksomhed har trukket både Betina og hendes mand med i faldet. Senest har de fået besked om, at huset ryger på tvangsauktion.

”Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke er bitter, men jeg er chokeret over, at det var komplet umuligt at få en konstruktiv dialog med Jobcenteret efter 12 års ellers godt samarbejde,” fortæller Betina Smed.

Handler på kritik

Forklaringen på den absurde situation skal findes i 2011, hvor Slagelse Jobcenter bliver udsat for heftig kritik. Således står 19 borgere frem i lokalpressen og kritiserer Jobcenteret, og kommunens politikere finder det efterfølgende nødvendigt at iværksætte en undersøgelse. Samtidig ansættes en ny leder af jobcenteret, og i januar 2012 kommer en konsulentrapport med en række anbefalinger til at rette op på de mange kritikpunkter fra borgerne. Rapporten anbefaler:

  • Fokus på udvikling af kommunikation og forventningsafstemning med borgeren.

  • Udvikling og kvalitetssikring af de interne forretningsgange for hjemviste og omgjorte sager fra Beskæftigelsesankenævnet.

  • Fokus på kvalitetssikring af særlige sager, der indeholder sundhedsfaglig uenighed om f.eks. borgerens behandlingsmuligheder.

  • Fokus på Jobcentrets koordinerende rolle og samarbejdsmuligheder i forbindelse med § 7 a-vurderinger.

  • Igangsættelse af proces for udvikling af revalideringsstrategien.

  • Fokus på anvendelsen af de handicapkompenserende ydelser.

  • Iværksættelse af initiativer for at undgå sagsbehandlerskift.

Ingen af punkterne omhandler en opsigelse af de virksomheder, som jobcenteret samarbejder med under anden aktør området, men handler primært om, at rette op på interne processer og ledelse på Jobcenteret. Jobcenteret går i gang med at udarbejde en handleplan, der skal rette op på kritikken og ikke mindst jobcenterets dialog med borgerne. Den tidligere kritik af jobcenteret har handlet om centerets egen situation, så derfor tænder hverken forløbet, den nye chef eller konsulentrapporten nogle alarmknapper hos Betina Smed fra Kompetenceporten. Alligevel modtager hun i marts 2012 en opsigelse med dags varsel.

”Jeg bliver ringet op den 29. marts 2012 og kaldt til et møde med en times varsel. Vores kontaktperson på Jobcenteret fortæller med beklagelse, at Jobcenteret har besluttet at hjemtage indsatsen med virkning straks. Dermed går vi fra at have 20 nye kursister om ugen i fire ugers forløb, til ingen,” fortæller Betina Smed, der er chokeret over meldingen, men intet kan gøre.

”De er i deres juridiske ret til at gøre det, men det sker altså få måneder efter, at den tidligere ledelse på Jobcenteret bad os opruste, så de kunne sende flere borgere gennem vores i øvrigt succesfulde forløb,” fortæller den nu tidligere erhvervsleder fra Slagelse, der straks må i gang med at tilpasse virksomheden til en ny virkelighed.

”Jobcenterets beslutning kostede os på kort sigt et tab på 3 millioner kroner, fordi vi stod med opsigelsesvarsler på medarbejderne, IT omkostninger, husleje og så videre,” fortæller Betina Smed, der således havnede i en regulær overlevelseskamp.

Jobcenterchefens magtfuldkommenhed

Med Kompetenceportens konkurs tidligere i år måtte chefen for jobcenteret igen foran sit politiske udvalg. Ingen forstod logikken, og chefen Torben Bahn måtte forklare sig. DenOffentlige.dk er kommet i besiddelse af dele af chefens redegørelse, og har fremlagt det for Betina Smed. Hun er rystet over at læse bl.a. følgende ord fra Torben Bahn:

”I den forbindelse har Betina Smed naturligvis haft mulighed for at komme i kontakt med mig eller andre fra Jobcenteret, hun skulle ønske at tale med. Jeg mener ikke at have modtaget henvendelse fra Betina Smed i denne forbindelse. Efterfølgende, når jeg har været sammen med Betina Smed, har hun ikke udtrykt undren over opsigelse af kontrakten, eller andet over for mig.”

Formuleringerne er muligvis juridisk korrekte, når man bruger ”mener”, men det er magtfuldkommenhed af allerværst karakter, giver Smed udtryk for på sin egen forsigtige og diplomatiske måde – man skal passe på med at kritisere en myndighed, der altid vil have det sidste ord og har en hel organisation bag sig.

”Torben Bahn blev indsat som ny jobcenterchef i forbindelse med den stærke kritik af jobcenteret. Hans opgave har været at redde jobcenteret, og i det spil er vi som privat leverandør blot en brik i et puslespil. Jeg kan kun sige, at den form for redegørelse taler for sig selv. Vi var i en overlevelseskamp fra jobcenteret opsagde os første gang, og selvfølgelig forsøgte vi på alle måder at begrænse skaderne. Herunder ved at forsøge dialog med vores vigtige kunde,” siger Betina Smed.

DenOffentlige.dk har talt med formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Slagelse, Flemming Erichsen, men han kan ikke umiddelbart huske, hvornår udvalget vedtog en hjemtagningsstrategi på anden aktør området.

”Det ligger noget tid tilbage, men vi gjorde det for at udnytte egne ressourcer bedre,” siger Flemming Erichsen, der afviser enhver kritik af jobcenterets opsigelser af Kompetenceporten.

”Jeg kan ikke genkende de historier, der kører i lokalpressen. Vi har fået en orientering, der viser at alle regler om varsel er overholdt,” siger udvalgsformanden.

/Nick Allentoft/

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce