FINANSLOV 2012: Ny vækst og styr på pengene

24/08/2011 13:13

Nick Allentoft

FINANSMINISTERIET: Med finanslovforslaget for 2012 og forårets aftaler med kommuner og regioner er der afsat knap 3 mia. kr. ekstra i 2012 til det rekordstore optag på uddannelserne (inkl. SU-udgifter) og 1½ mia. kr. mere til sundhedsområdet. Desuden præsenterer regeringen sit oplæg til en sammenhængende og strategisk prioritering af satspuljen på i alt 1 mia. kr.

Der er fundet plads til udbygningen af den offentlige service inden for rammerne af Genopretningsaftalen og Reformpakken 2020.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen peger på, at finanslovforslaget er ansvarligt og samtidig giver plads til en række vigtige prioriteringer.

- Med regeringens forslag til offentlig økonomi i 2012 øger vi antallet af behandlinger på sygehusene, sikrer flere unge en uddannelse, og igangsætter en lang række nye initiativer for de svageste i samfundet. Alt sammen mens vi fastholder en økonomisk ansvarlig kurs, som skaber fortsat troværdighed om finanspolitikken og er med til holde renten lav i Danmark.

Med Genopretningsaftalen fra forår 2010 og Reformpakken 2020 fra maj i år har regeringen sikret flertal for konkrete initiativer, der vil skaffe de 47 mia. kr., som mangler, for at der kan skabes balance mellem offentlige udgifter og indtægter i 2020.

- Det er en illusion at tro, at fremtidens velfærd kan finansieres gennem lån. Derfor er det helt nødvendigt, at der skabes bedre balance mellem de offentlige udgifter og indtægter, så tilliden til dansk økonomi opretholdes. Med Reformpakken 2020 er der lagt en klar og konkret plan for fremtidssikring af dansk økonomi – den kurs skal fastholdes, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Finansministeren peger samtidig på, at risikoen for opbremsning eller tilbageslag i økonomien er øget hen over sommeren – både i Danmark og i resten af verden. For at skærme dansk økonomi bedst muligt fremlagde regeringen derfor i går en fuld finansieret vækstpakke – Holdbar vækst – på i alt ca. 11 mia. kr.

- Det er regeringens konkrete og troværdig plan for at genskabe balance i den offentlige økonomi i 2020, der betyder, at vi har mulighed for at skærme dansk økonomi og samtidig bevare vores finanspolitiske troværdighed. Vi skaber ny vækst og har styr på pengene samtidig, siger Claus Hjort Frederiksen.

Initiativerne i Holdbar vækst skal understøtte beskæftigelsen ved at skubbe gang i boligmarkedet og det private forbrug, ved at øge de private investeringer og boliginvesteringerne, ved at fremrykke offentlige investeringer samt ved en forstærket indsats mod ungdoms- og langtidsledighed.

Mest Læste

Annonce