Fire nye byretter samlet i ét OPP-udbud

07/06/2010 11:30

Nick Allentoft

Når Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding skal have opført hver deres nye retsbygning, sker det i ét samlet OPP-projekt (offentligt privat partnerskab). Slots- og Ejendomsstyrelsen har i samarbejde med Domstolsstyrelsen og de fire byretter gennemført et samlet udbud på bygningen af de fire byretter.

Valget er faldet på A. Enggaard A/S med arkitektfirmaet ARKITEMA K/S og de rådgivende ingeniører Bascon A/S. Kontrakten forventes at have en nutidsværdi på omkring 514,7 mio. kr. i aftaleperioden.

Kernen i OPP er, at det offentlige finder en privat leverandør til at finansiere og gennemføre et byggeprojekt og efterfølgende drive byggeriet. Den private part får altså ikke blot ansvar for byggeriet, men også for efterfølgende vedligehold og driftsopgaver. Det giver de private leverandører incitament til at vælge de materialer og løsninger, der er mest økonomisk i et langt perspektiv.

"De fire nye byretter er en milepæl inden for OPP. Finansiering, opførelse og drift samles. Det sikrer staten den mest økonomiske løsning på kort og lang sigt, samtidig med at vi høster stordriftsfordele ved at samle fire projekter i ét udbud. Projektet peger fremad og viser, at der er gevinster at hente ved at udbrede OPP," siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

De fire byggeprojekter stiller på mange områder de samme krav til dimensionerne af bygningerne og deres funktionalitet. Det fik Slots- og Ejendomsstyrelsen til at undersøge, om der kunne være fordele i at inkludere alle fire byretter i et samlet OPP-udbud.

Analysen viste, at der rent faktisk var totaløkonomiske fordele at hente og der blev derfor truffet beslutning om, for første gang nogensinde, at gennemføre et samlet OPP-udbud, så kun én OPP-leverandør bliver kontraktpart for alle fire delprojekter.

De fire nye byretter bliver opført som led i gennemførelsen af domstolsreformen fra 2006, som blandt andet indebar, at 82 gamle retskredse blev sammenlagt til 24 nye retskredse i 2007.

Reformen og de større enheder stiller nye krav til indretningen af retsbygningerne og det blev derfor besluttet at opføre fire helt nye byretter i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding.

Læs mere om OPP på Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside, www.ses.dk/opp

Finansministeriet, 07.06.2010

Mest Læste

Annonce