FOA: 24 besøg er hverdag

07/01/2011 12:48

Nick Allentoft

Hver eneste dag året rundt er der FOA-medlemmer i hjemmeplejen, der besøger 24 eller flere ældre på en arbejdsdag.

"Det er derfor rent og skær politisk spin, når der nu sættes spørgsmålstegn ved LOs aktuelle efterlønsannoncer, hvor det fremgår, at social- og sundhedshjælpere skal besøge 24 ældre på en arbejdsdag. Jeg har selv set kørelister for social- og sundhedshjælpere, der skal nå rundt til mere end 24 ældre," siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

"Selvfølgelig er der også eksempler på, at det er færre daglige besøg. Når der er tale om meget plejekrævende ældre, når der er tale om praktisk bistand, eller når der er tale om deltidsansatte medlemmer, så når man naturligvis ikke op på 24 besøg på en arbejdsdag. Men både i aftenvagterne, i nattevagterne og i helligdagsvagterne er det reglen, at der gives hjemmehjælp til eksempelvis 24 eller endda flere ældre på en vagt. Vi har eksempler på, at ansatte skal besøge hele 52 ældre på en enkelt vagt," siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Han kalder det særdeles interessant, når medier, erhvervsfolk og politikere nu anfægter, at man skal nå så stort et antal ældre på en enkelt arbejdsdag.

"Det er helt paradoksalt, at nogle mener, at det ikke kan passe, at man skal rundt til 24 ældre, når virkeligheden hver eneste dag er, at social- og sundhedshjælpere skal nå rundt til både 24, 28 eller sågar op mod 52 ældre på en enkelt vagt. Det fortæller dels om en enestående indsats blandt menige FOA-medlemmer i hjemmeplejen. Og det fortæller, at dele af eliten og medierne ikke aner, hvordan virkeligheden er ude i velfærdssamfundet. Aktuelt er der i forbindelse med kommunernes nye budgetlægning for 2011 skåret endnu mere i den afsatte tid til de ældre. Så virkeligheden er desværre, at andelen af ældre, der skal besøges, er stigende for den enkelte medarbejder, fordi der afsættes mindre tid til den enkelte ældre," siger Dennis Kristensen.

Han tilføjer, at FOA gerne inviterer medier eller politikere med på en arbejdsdag i ældreplejen. Så kan man ved selvsyn opleve og beskrive, hvordan det er at nå rundt til 24 ældre på en enkelt vagt.

"I B.T. hævder Dansk Erhverv, at sosu-ansatte i de private fritvalgsfirmaer har seks til ti hjemmebesøg om dagen. Det kan godt passe, hvis der er tale om praktisk bistand eller hvis der er tale om deltidsansatte. Men den private del udgør kun omkring to procent af ældreplejen, og den tegner ikke et dækkende billede. Det er vist udelukkende et politisk ærinde, som B.T. og Dansk Erhverv er ude i," mener Dennis Kristensen.
 

Mest Læste

Annonce