FOA: Flere besparelser på børneområdet

27/07/2011 14:00

Nick Allentoft

Børneområdet kommer på skrump igen til næste år, siger landets børnechefer i en ny undersøgelse. Fire ud af ti kommuner forventer flere besparelser på børneområdet i 2012. Det siger landets børnechefer i en ny undersøgelse om kommunernes budgetter, som Epinion har lavet for FOA.

Fire ud af 10 børnechefer forventer derimod ingen besparelser, mens resten er i tvivl.

Formanden for FOAs pædagogiske sektor, Jakob Sølvhøj, er stærkt bekymret over de kommuner, der vil fortsætte sparekursen.

”I forvejen er der ikke nok tid til omsorg over for det enkelte barn, og vi ved fra tidligere undersøgelser, at besparelser på daginstitutioner især går ud over nærværet og omsorgen,” siger Jakob Sølvhøj.

Allerede det seneste år er der nedlagt 6.000 stillinger i dagtilbud, og det er langt mere, end det faldende børnetal kan forklare.

Nogle børnechefer siger i undersøgelsen, at de har planer om at overflytte tidligere fra vuggestue til børnehave, og fra børnehave til skolefritidsordning.

Andre skønner, at de vil flytte dagplejepladser til vuggestuer, og enkelte varsler flere lukkedage eller helt at dreje nøglen om på daginstitutioner.

”Vi håber, at der efter det kommende folketingsvalg vil blive sat en stopper for kommunernes massive besparelser på dagtilbudsområdet,” siger Jakob Sølvhøj.

FOA foreslår, at der i dagtilbudsloven sættes et loft for, hvor mange børn der højst må være per ansat i daginstitutioner: Højst tre 0-2-årige, seks 3-5-årige og ti 6-10-årige.

”Vi er nødt til at sikre en rimelig kvalitet i danske daginstitutioner, så pædagogiske medarbejdere og ikke mindst forældre kan gå på arbejde med god samvittighed,” siger Jakob Sølvhøj.

Om undersøgelsen:

• Analysefirmaet Epinion har lavet undersøgelsen for FOA.

• 70 børnechefer har deltaget.

• Interviewene er gennemført i maj-juni 2011.

Mest Læste

Annonce