FOA: Ligeløn om 534 år

08/03/2011 10:10

Nick Allentoft

I dag på Kvindernes Internationale Kampdag starter urafstemningen om de nye overenskomster. Men kvinderne må kigge langt efter ligeløn. For hvis man følger tempoet i de netop afsluttede forhandlinger, så vil det tage i omegnen af 534 år at lukke løngabet. FOAs budskab på Kvindernes Internationale Kampdag er klart, hvis ligeløn skal blive en realitet i Danmark, så må Folketinget på banen.

”De netop afsluttede overenskomstforhandlinger er for mig det endelige bevis på, at den danske aftalemodel, som vi har skruet den sammen, spænder ben for ligelønnen”, siger Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA, og han fortsætter:

” For første gang i historien gik et flertal af lønmodtagerorganisationerne til forhandlingerne med ligeløn på dagsordenen. Alligevel var ligelønnen første mand overbord.”

De netop afsluttede overenskomstforhandlinger gav pædagoggrupperne et yderst beskedent ligelønsløft med en skævdelingspulje på 19 millioner kroner, men resultatet er ifølge Dennis Kristensen langt fra imponerende.

”Hvis vi laver et tankeeksperiment og tager pædagoggruppernes 19 millioner og ganger det med en 3årig overenskomstperiode, så vil det tage 534 år at lukke løngabet på 18 procent – eller man kan sige 178 overenskomstperioder. Selvfølgelig er det et regnestykke, hvor man kan tage en masse forbehold, men det viser lidt om langsommeligheden.”

Dennis Kristensen opfordrer derfor Folketinget til at se virkeligheden i øjnene og kaste en redningskrans ud til kvindefagene.

"Folketinget sidder lige nu med nøglen til at løse ligelønsproblemet. Politikerne kan - med forbedret lovgivning og en økonomisk gulerod - give arbejdsmarkedets parter det nødvendige skub i retning mod mere ligeløn."

FOA markerer i dag Kvindernes Internationale Kampdag under overskriften "Ligeværd. Ligeløn". Den overskrift er netop et opråb til Folketinget, forklarer Dennis Kristensen.

"Arbejde, der er lige meget værd, skal aflønnes lige. Det kræver en lovgivning, der fortæller os, hvad arbejde af samme værdi er. Og det kræver et frugtbart samarbejde mellem Folketinget og arbejdsmarkedets parter, så der bliver fundet de nødvendige penge til at give kvindefagene en mandeløn."

Mest Læste

Annonce