FOA-medlemmer frygter at ytre sig

02/12/2010 13:29

Nick Allentoft

Hvert tredje FOA-medlem mener, det vil få negative følger, hvis de tager kritisable forhold op på arbejdspladsen – og det uanset om de kun tager et problem op internt eller siger det højt offentligt.

FOAs medlemmer er ikke kun presset af nedskæringer og øget travlhed på offentlige arbejdspladser. Over halvdelen oplever kritisable forhold på arbejdspladserne, som i mange tilfælde går udover borgerne. Og selvom de fleste godt tør tale åbent om forholdet med ledere og kollegaer, så frygter mange for konsekvenserne.

Udstødelse af kollegaer og ledere, at blive betragtet som illoyal, advarsler eller direkte fyring er det, de frygter mest.

Det viser en medlemsundersøgelse blandt 1.720 medlemmer om faglighed og ytringsfrihed, som FOA offentliggør i dag i forbindelse med kampagnen: ”Sig det højt – gør det fagligt.”

Hver tredje af de, der har taget et fagligt problem op med ledere og kollegaer, har på egen krop oplevet, at initiativet fik negative følger. Enten gik det udover arbejdsmiljøet, eller de modtog en advarsel eller en fyreseddel.

” Det er forkasteligt, at medlemmer skal gå og brænde inde med faglige problemer af frygt for følgerne. Derfor håber vi, at kampagnens budskab når ud til medlemmerne sammen med de værktøjer, vi har udviklet til at styrke den gode, åbne arbejdspladskultur og den faglige dialog,” siger forbundsformand Dennis Kristensen.

” Vi opfordrer alle medlemmer til at råbe op, hvis rammerne eller ressourcerne bliver sat under urimeligt pres - I første omgang overfor arbejdsgiverne, men også når det er nødvendigt at udtale sig til offentligheden gennem medierne. Hvis de oplever problemer med det, så bør de kontakte FOA,” siger Dennis Kristensen.

I undersøgelsen har kun seks personer benyttet sig af deres ret til at gå til pressen med oplysninger om kritisable forhold, selvom 28 procent mente, at de havde offentlighedens interesse.

Det viser sig, at medlemmerne generelt er dårligt oplyst om deres rettigheder, og mange har svært ved at skelne mellem tavshedspligten i forhold til borgerne og ytringsfriheden.

Også det forsøger kampagnen at rette op på ved at udgive en pjece, som tegner forskellene op.

Læs hele medlemsundersøgelsen her

Mest Læste

Annonce