FOA Nordsjælland: ”Hvor længe vil borgerne mon finde sig i dårligere velfærd?”

09/10/2010 00:00

Nick Allentoft

60 tillidsrepræsentanter valgt i FOA Nordsjælland var i går samlet for at drøfte den bekymrende økonomiske situation i regionen og kommunerne. Herfra kommer denne udtalelse: ”Vi står midt i besparelser og har udsigt til endnu flere og konsekvenserne af massefyringer og massive nedskæringer gør, at vi ser service og velfærd over for borgerne ikke bare blive forringet – men nærmest forsvinde ind til et niveau, som vi ikke mener, at borgerne i Nordsjælland kan være tjent med.

Det rammer især børn, ældre og socialt udsatte. Fx skæres der kraftigt på dagpasningsområdet, hvor man indskrænker åbningstider, indfører lukkedage og –uger og sætter normeringen op med dårligere vilkår for børnene. Vi frygter, at der her bliver tale om opbevaring. Derudover er der tendenser, der peger på en stor reduktion af dagplejen. Samtidig skal de socialt udsatte børn kunne rummes i de almindelige tilbud, og det anser vi for svært.

På ældreområdet bliver den praktiske hjælp skåret helt ned og vi frygter liggedage. Nattevagter skæres ned, så der flere steder kun vil være en medarbejder på vagt, og det giver utryghed blandt personalet.

Samtidig frygter vi for arbejdsmiljøet. Tempoet skrues så højt op, at der bliver risiko for både fysiske og psykiske arbejdsskader. For få hænder til de samme opgaver – det hænger ikke sammen, og vi frygter, at det kun er de allerstærkeste medarbejdere, der kan håndtere presset.

Fagligheden står for skud, især på social- og sundhedsområdet, hvor man sparer de mest erfarne medarbejdere væk, for at få råd til flest mulige hænder.

Derfor vil vi gerne slutte med et opråb til danskerne i Nordsjælland. BORGERE! HVOR LÆNGE VIL I FINDE JER I DET? HVOR LÆNGE VIL I BLIVE VED MED AT SE PÅ DENNE FORRINGEDE VELFÆRD?”

Udtalelse fra de tillidsvalgte i FOA Nordsjælland, 9. oktober 2010
 

Mest Læste

Annonce