FOA: Tag ansvar for fagligheden

08/07/2010 21:25

Nick Allentoft

Der er brug for debat om afsløringerne af alvorlige svigt i den københavnske hjemmepleje på alle arbejdspladser indenfor ældreplejen. Den debat vil FOA gerne være med til at sætte i gang.

”Vi har som forbund et ansvar for, at debatten om faglighed og ansvar sættes i højsædet blandt FOA’s medlemmer”, siger forbundsformand Dennis Kristensen.

”Jeg er overbevist om, at sagerne i København har en længere forhistorie, hvor ledelse og medarbejdere – sikkert langsomt og bid for bid - har mistet grebet om den faglighed og de værdier, som er den altafgørende forudsætning for at levere velfærd af høj kvalitet i arbejdet med mennesker. Svigtene i København kan ganske enkelt ikke blot være op stået på én gang, og nogen må have set de faresignaler, der undervejs må have stået og blinket.”

”En del af læren af de aktuelle sager, bør være, at dem, der ser faresignaler, også skal tage ansvaret på sig for at gribe ind eller sige fra. Det bør være en naturlig del af arbejdskulturen, at man som både leder og medarbejder netop tager det ansvar på sig - også når andre på arbejdspladsen lader kvaliteten og etikken ryge fløjten, siger Dennis Kristensen.”

”Derfor inviterer vi i august alle vores tillidsrepræsentanter i ældreplejen til et topmøde om kvalitet og etik for at tage hul på denne debat.”

FOA havde i forvejen planlagt at indlede en kampagne i forbindelse med forbundets kongres i november blandt alle FOA’s faggrupper om at tage ansvar for fagligheden i velfærds- og serviceydelserne, hvis de rammer og vilkår, som arbejdet skal udføres under, ikke giver mulighed for at levere ydelser med faglighed og kvalitet.

”Afsløringerne i hjemmeplejen viser, at det ikke nok at tage ansvar i forhold til de rammer, som skabes gennem politiske og administrative beslutninger. Der er tydeligvis også behov for at tage ansvar i forhold til arbejdsplads og kolleger. Derfor fremrykker vi vores kampagne og udvider opfordringen til at sige fra til også at gælde svigt i egne rækker.”

FOA er samtidig gået i gang med at udarbejde en værktøjskasse til lokal dialog på den enkelte arbejdsplads om faglig, værdier og ansvar.

”Lige nu er debatten i offentligheden omfattende og også voldsomt, men der er brug for, at alle arbejdspladser mere langsigtet diskuterer, hvordan man på den enkelte arbejdsplads vedligeholder værdier, engagement og ansvarlighed. Den debat skyder vi i gang i august med henblik på at medvirke til, at alle arbejdspladser i ældreplejen lærer af erfaringerne fra København”, slutter Dennis Kristensen.
 

Mest Læste

Annonce