FOA: Vold stadig et problem for offentligt ansatte

11/10/2010 12:48

Nick Allentoft

Hvert andet FOA-medlem i behandlingspsykiatrien og hvert tredje FOA-medlem på plejecentrene har været udsat for vold i løbet af det sidste år. Vold er årsag til næsten en tredjedel ekstra sygefravær, viser en ny undersøgelse fra FOA.

Personalet på plejecentre, i behandlingspsykiatrien og på handicapinstitutioner er langt mere udsat for vold på deres arbejdspladser end andre lønmodtagere. Hvor kun 4 procent af danske lønmodtagere sidste år blev mødt med vold på deres arbejdsplads, så er tallene anderledes høje i nogle områder af plejesektoren. I undersøgelsen svarer en tredjedel af FOAs medlemmer på plejecentre og handicapinstitutioner, at de blev udsat for vold på deres arbejdsplads sidste år. Det samme gælder for lige godt halvdelen af FOAs medlemmer i behandlingspsykiatrien. Dermed er FOA-medlemmerne den arbejdsgruppe indenfor plejefagene, der er mest udsat for vold på deres arbejde.

”Trods flere års indsats mod vold på arbejdspladserne er tallet endnu ikke faldet. Og det ærgrer mig,” siger forbundssekretær Inger Bolwinkel, der er ansvarlig for FOAs arbejdsmiljøarbejde.

Det er plejecentrenes beboere, de psykisk syge og de handicappede, der bor på institutionerne, der udgør truslen overfor de ansatte.

”Det er derfor helt afgørende, at personalet har den rette uddannelse og faglige ekspertise, så de ved, hvordan de skal håndtere fx demente og psykisk syge mennesker, der i afmagt reagerer voldeligt,” siger Inger Bolwinkel og fortsætter:

”Vi skal passe på, at der ikke udvikler sig en kultur, der legitimerer, at vold på disse arbejdspladser er noget, som medarbejderne blot må finde sig i. Heller ikke selvom det er syge og pasningskrævende mennesker, der står bag volden.”

Vold på arbejdspladser indenfor plejefagene medfører hvert år 30 procent flere sygedage for de medarbejdere, der bliver udsat for vold i forhold til de medarbejdere, der ikke bliver udsat for vold. Sygedage, der ifølge FOA kunne afskaffes, hvis det lykkes at nedsætte volden på arbejdspladserne.

FOA har sammen med arbejdsgiverne iværksat forskellige aktiviteter for at reducere volden. Men aktiviteter som eksempelvis pjecer og kampagner hjælper kun, hvis der ikke samtidig bliver skåret i den tid, som medarbejderne har til rådighed overfor beboere og patienter. Tid og vold hænger nemlig sammen hvis man skal yde en fagligt forsvarlig arbejdsindsats, mener Inger Bolwinkel.

”Jeg tror ikke, at voldstallet vil falde, hvis vi som samfund bliver ved med at skære ned på ressourcer og personale i fx behandlingspsykiatrien og på plejecentrene. Jo mindre tid og jo dårligere personalet er klædt på til at løse opgaverne, jo bedre grobund for vold,” siger Inger Bolwinkel.
 

Mest Læste

Annonce