Fodlænkeordningen virker positivt og sparer penge

24/11/2011 14:20

Nick Allentoft

Unge under 25 år har markant lavere risiko for at falde tilbage til kriminalitet efter afsoning i fodlænke, end hvis de har afsonet i fængsel. Det viser undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningsenhed.

Når unge under 25 år afsoner i fodlænke, mindskes tilbagefaldet til generel kriminalitet og grovere kriminalitet markant, i forhold til hvis de havde siddet i fængslerne. En undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningsenhed viser, at tilbagefaldet falder med 15 % for generel kriminalitet og hele 24 % for grovere kriminalitet.

De unge fodlænkeafsonere synes, det er et stort plus at kunne passe familie, arbejde og studie under afsoningen. Nogle har endda givet udtryk for, at de passer job og uddannelse mere punktligt med fodlænken på, og at de har været nødt til at finde nye måder at bruge weekenderne på frem for at gå i byen. Unge med børn fortæller, at det har været godt at kunne afsone, uden at det har påvirket børnene.

Undersøgelsen viser også, at afsonerne oplever det som straf at sidde i fodlænke. Tidsbegrænsningerne for de daglige gøremål er meget snævre, og mulighederne for at gøre ting uden for hjemmet er meget begrænsede. I det hele taget opleves det som straf, at ens eget hjem bliver omdannet til et fængsel, hvor man ikke selv kan bestemme, hvornår man vil gå ud.

Fakta:
Afsoning i fodlænke koster 546 kroner per dag.

Afsoning i åbent fængsel koster 1103 kroner per dag.
I 2010 var der gennemsnitlig 188 personer i fodlænke, heraf 48 under 25 år.
Siden undersøgelsen blev lavet, er fodlænkeordningen udvidet til at gælde afsonere med op til fem måneders ubetinget fængsel.

Mest Læste

Annonce