Foranalyse om kommunale behov ved den nye kronikerplatform

03/11/2011 08:54

Nick Allentoft

KL har vedtaget at støtte udviklingen af MedComs kronikerplatform.

MedComs kronikerplatform bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forløbsprogrammer, hvor kroniske patienter i stigende grad behandles i det nære sundhedsvæsen gennem etablering af et planlagt og koordineret samarbejde mellem lægen, kommunen og sygehuset. I første omgang foretages en analyse af kommunernes behov. Læs mere her.

0 Der er i den seneste økonomiaftale afsat midler til, at kommunerne over bloktilskuddet afsætter 3,5 mio.kr. til at støtte projektet med at etablere en national kronikerplatform.

Som led i udmøntningen af midlerne er det besluttet at foretage en foranalyse, der skal afdække kommunernes nuværende og fremadrettede behov i forhold til MedComs kronikerplatform. Foranalysen skal igangsættes i efteråret 2011 og løber til starten af 2012. Implement er valgt som konsulentfirma til at gennemfører foranalysen.

Mest Læste

Annonce