Forkerte påstande om private sygehuse

10/12/2010 13:05

Nick Allentoft

Finansminister Claus Hjort Frederiksen kommenterer de seneste dages artikler om privathospitaler.
  • Påstandene i aviserne er grundlæggende forkerte. Notatudkastet fra Finansministeriet, som er omtalt i flere medier, handler om regionernes besparelser ved udbud ultimo 2008. Altså om perioden hvor det udvidede frie sygehusvalg var midlertidigt suspenderet i kølvandet på strejken i 2008. Notatet handler ikke om perioden fra 2002 og frem til suspensionen.
  • Baggrunden for de omtalte dele af notatet er, at regeringen i suspensionsperioden pålagde Danske Regioner at købe en bestemt mængde behandlinger på de private sygehuse. Det skete gennem udbud. Udbuddene betød, at prisen på udvalgte behandlinger på de private sygehuse blev presset ned under prisen for behandlingerne på de offentlige sygehuse.
  • Erfaringerne fra udbuddet indgik naturligvis i regeringens videre arbejde for lavere priser på de private sygehuse. Det arbejde førte til, at priserne efter aftalen med Danske Regioner 1. april 2009 blev sænket ca. 20 procent.
  • Grunden til, at det kunne lade sig gøre at sænke priserne så meget var, at der efter regeringens indførelse af det udvidede frie sygehusvalg var kommet langt flere og større private aktører til. Det betød mere konkurrence og mulighed for at høste stordriftsgevinster på de private sygehuse. Med andre ord så udviklede markedet sig, og det var derfor muligt at forhandle sig til lavere priser.

Se Notatudkast / skitse fra 2009 her

Se nyt notat fra Finansministeriet om sagen her

Mest Læste

Annonce