Gratis tilbud om forældreforberedelse i de næste 3 år

28/11/2011 14:20

Nick Allentoft

Holstebro danner model i Danmark for ”Familie med Hjerte”. Et markant fald i antallet af skilsmisser. Langt færre socialt udsatte børn og unge. Og bedre udnyttelse af de offentlige budgetter.

Det er nogle af de dokumenterede gevinster, som rigtig mange kommuner i Sverige, Finland og Rusland har opnået ved at give alle førstegangsfødende en hjælpende hånd i deres nye rolle som forældre. Fagfolk kender konceptet som ”Leksand-modellen”, fordi det startede i den svenske kommune i 1996. Nu kan Holstebro danne model for andre danske kommuner i et projekt, der under titlen ”Familie med Hjerte” skal køre som et forsøg i de næste 3 år.

Formålet med ”Familie med Hjerte” er at give alle førstegangsfødende i kommunen de bedst mulige forudsætninger for at lykkes som forældre. Alle får tilbudt et forløb, der kan styrke deres rolle som forældre og danne netværk med andre, der skal have deres første barn på samme tidspunkt. Projektet erstatter delvist den nuværende fødselsforberedelse.

Tilbud til 300 nye forældre hver år
- Forløbet strækker sig fra 22. graviditetsuge, og til barnet er 15 måneder. I forløbet mødes de vordende fædre og mødre 14 gange, i hold på 20 forældre, der sættes sammen ud fra deres termin. I Holstebro Kommune er der i gennemsnit 300 førstegangsfødende om året, fortæller ledende sundhedsplejerske i Holstebro Kommune, Pernille Almdal, der er projektleder på ”Familie med Hjerte”.

I forløbet præsenteres familierne for et samlet program med en lang række temaer, der spænder lige fra fødselsforberedelse, barnets udvikling, ernæring og søvn til gode parforhold, netværk, budgetlægning og jura. Det er alle temaer, der skal hjælpe dem til bedre kvalitet og tryghed i deres rolle som nye forældre. Bl.a. jordemødre, sundhedsplejersker, familiekonsulenter og praktiserende læger involveres i forløbet, men der bliver også trukket på folk fra det private erhvervsliv og frivillige organisationer.

Kommunen, fonde, erhvervsliv og frivillige i partnerskab

Fonden for Socialt Ansvar (også kendt for ”Natteravnene”, ”Bydelsmødrenes Landsorganisation” og ”MønsterBryderne”) har brugt mange år på at tilpasse modellen til danske forhold.
”Vi er utrolig glade for det konstruktive, nærmest euforiske samarbejde parterne har udvist på tværs af både organisatoriske- og faggrænser”, siger Erik Thorsted, sekretariatschef i Fonden for Socialt Ansvar. Og vi glæder os til at kunne formidle vores erfaringer og værktøjer til andre interesserede kommuner.
Det er fonden, der med midler fra TrygFonden har inviteret til et partnerskab med Holstebro Kommune, Region Midtjylland samt Det Obelske Familiefond og Holstebro Handelsstands forening.

- Med ”Familie med Hjerte” har Holstebro Kommune lagt kursen for et udviklingsarbejde, som i løbet af de nærmeste år vil resultere i en dansk model for tidlig forebyggelse.
Men der vil ikke alene være tale om en tilpasning til de eksisterende rammer.
I modellen bliver traditionelle grænser mellem sektorer og professioner brudt op og afløst af nye partnerskaber og samarbejdsflader. En tidlig forebyggelse bliver gjort til et fælles samfundsmæssigt anliggende, der ikke alene involverer den offentlige sektor, men også inddrager den private og den frivillige sektor, siger Pernille Almdal.

Det 3-årige forløb koster i alt godt 7 mio. kr. Det støttes økonomisk af TrygFonden og Det Obelske Familiefond. Restbeløbet finansieres af Holstebro Kommune og Region Midtjylland. Holstebro Kommune lægger allerede nu op til, at tilbuddet skal fortsætte efter forsøgsperioden.

Mest Læste

Annonce