Haderslev brød loven

Ledelse

02/05/2013 11:35

Nick Allentoft

Haderslev Kommune gik for langt, da den afviste den private socialrådgiver, Ricky Magnussen, som partsrepræsentant for en borger. Kommunen fik forhalet sagen, generet både borgeren og mig samt brugt en masse energi på alt andet end at hjælpe sin borger videre, siger Ricky Magnussen i dag.

Det var ulovligt, da Haderslev Kommune afviste den private socialrådgiver Ricky Magnussens samtykke erklæring, som skulle give ham partsrepræsentation for en af kommunens borgere. Det har Tilsynet nu endegyldigt fastlagt.

”Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at det følger af praksis vedrørende partsrepræsentation, at hvis en partsrepræsentant er advokat eller medlem af en stand, der indenfor det pågældende forvaltningsområde typisk optræder som partsrepræsentant, kræves der normalt ikke fuldmagt for repræsentationsforholdet,” skriver Tilsynet i sin afgørelse. Afgørelsen glæder Ricky Magnussen, men han er forarget over, at kommunen kan slippe afsted med at forhale en sag i flere måneder.
”For mig at se, var det alene et teknisk greb for at forsinke og forhale sagen, samt et forsøg på en magt demonstration. Det forsøg faldt til jorden allerede ved min første klage, men for mig at se blev det så til en sag hvor kommunen ikke ville komme med indrømmelser, og derfor lod den gå hele vejen til både Ombudsmanden og statsforvaltningen,” siger Ricky Magnussen.

Læs også: Søg dialogen, siger kommunen

 

Ombudsmanden fremtvang tredje vurdering
Netop klagen til Ombudsmanden medførte, at Haderslev Kommune lavede en revurdering af sagen, som kommunen altså allerede havde vurderet to gange – første gang, da den afviste Ricky Magnussens begæring og anden gang, da han klagede over deres afgørelse. Addelingschef Anne Leth fortæller, at kommunen ændrede sin afgørelse på baggrund af den revurdering man gennemføre efter henvendelsen fra Ombudsmanden.
”Resultatet af revurderingen var, at vi ændrede den ene del af vores afgørelse, nemlig den del der handlede om, at vi krævede en skriftlig fuldmagt selvom Ricky Magnussen er socialrådgiver. I vores første vurdering havde vi lagt vægt på, at når det drejede sig om meget personfølsomme oplysninger, skulle der ligge en skriftlig fuldmagt, selv om partsrepræsentanten er socialrådgiver. Efter en grundig juridisk vurdering, blev vores konklusion imidlertid, at dette ikke er tilstrækkelig begrundelse til at afvige fra bestemmelsen om, at en socialrådgiver ikke skal fremvise en skriftlig fuldmagt, hvorfor vi ændrede denne del af vores afgørelse,” siger afdelingschef Anne Leth fra Haderslev Kommune.

FAKTA: Det skriver Ankenævnet
 

Hvad har været afgørende for resultatet
Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at det følger af praksis vedrørende partsrepræsentation, at hvis en partsrepræsentant er advokat eller medlem af en stand, der indenfor det pågældende forvaltningsområde typisk optræder som partsrepræsentant, kræves der normalt ikke fuldmagt for repræsentationsforholdet.
Udover advokater tilhører socialrådgivere og revisorer ovennævnte kategori, hvor vedkommende selv indestår for, at fuldmagtsforholdet består.
Vi har lagt vægt på, at du er privat socialrådgiver, at du på Socialrådgiverforeningens hjemmeside er med på deres liste over private socialrådgivere, at der på hjemmesiden er oplyst om dine uddannelser, og at det fremgår hvilke ydelser, du tilbyder.

FAKTA: Punkt 41 i Vejledning om forvaltningsloven

DOKUMENTATION FOR PARTSREPRÆSENTATION
41. Den myndighed, der behandler sagen, afgør, om den, der optræder som partsrepræsentant, skal fremlægge en skriftlig fuldmagt eller på anden måde godtgøre, at den pågældende kan optræde som repræsentant for parten. Er den, der optræder på partens vegne, advokat, revisor, landinspektør eller socialrådgiver eller optræder den pågældende i øvrigt typisk som partsrepræsentant inden for det pågældende forvaltningsområde, vil der i almindelighed ikke være grund til at forlange dokumentation for fuldmagtsforholdet, medmindre det er særligt begrundet i sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor sagsbehandlingen vil kunne påføre den pågældende part økonomiske omkostninger eller i øvrigt få afgørende betydning for den pågældende parts personlige forhold. Navnlig vil der kunne være grund til at forlange dokumentation for fuldmagtsforholdet i de tilfælde, hvor myndigheden ikke i forvejen er eller i løbet af sagsbehandlingen kommer i kontakt med parten selv eller på anden måde kan konstatere, at parten er indforstået med, at sagen er under behandling. Om dokumentation i forbindelse med aktindsigt, se pkt. 56.

Mest Læste

Annonce