Hård kritik af beskæftigelsesindsatsen

27/07/2011 13:35

Nick Allentoft

DJØF: Mistillid, rigide regler og unødig kontrol præger indsatsen over for ledige, mener ledige djøfere. Der er behov for en holdningsændring og en reform af indsatsen over for de ledige, mener Djøf.

Kritikken er massiv og enslydende, når man spørger ledige djøfere om deres syn på arbejdsmarkedssystemet og nytten af aktivering og indsatsen fra 'Andre aktører'.

84 % mener ikke, at det samlede arbejdsmarkedssystem er præget af tillid til de ledige
3 ud af 4 (76 %) oplever reglerne som unødig kontrol
Under 15 % oplever, at reglerne er lavet af hensyn til at få ledige i job
2 ud af 3 oplever, at der er blevet mere bureaukrati. Kun 5 %, at der blevet mindre

"Der er brug for en markant holdningsændring i arbejdsmarkedssystemet. Systemet må bygge på tillid frem for mistillid til brugerne", siger Djøfs formand Finn Borch Andersen. Han ser et stort rationaliseringspotentiale i at afskaffe dobbelt eller tredobbelt kontrol af de ledige.
Aktivering virker ikke

Djøf har også spurgt de ledige om deres oplevelser og vurdering af aktivering og Andre Aktørers indsats. Hovedresultaterne er:

Mere end halvdelen (54 %) mener ikke, at aktivering øger deres chancer for at få et job. 18 % mener, at aktivering øger deres jobmuligheder.
Over halvdelen (53 %) oplever ikke, at Andre Aktørers indsats er kompetent. 14 % oplever, at indsatsen er kompetent.
Kun 4 % mener, at kommunens jobcenter kender djøfernes arbejdsmarked. 63 % vurderer, at kommunens jobcenter ikke kender djøfernes arbejdsmarked.

"Der er brug for en ny organisering af arbejdsmarkedssystemet. Kommunernes indsats har spillet fallit i hvert fald på akademikerområdet. Der bør overvejes en model, hvor styringsansvaret placeres hos staten og i regionerne. Og hvor arbejdsmarkedets parter får en langt mere central rolle," siger Finn Borch Andersen.

"Anden Aktør-systemet har spillet fallit på akademikerområdet. Det opleves både som inkompetent af brugerne og har en uhyre ringe beskæftigelseseffekt, når under 30 % af de ledige er kommet i job efter et års indsats," tilføjer han.
Privat jobskabelse

Han foreslår, at fokus i stedet rettes mod aktivering og jobskabelse i den private sektor:

"Der er store, uudnyttede potentialer i at målrette aktiveringen af akademikere mod små og mellemstore virksomheder, der har brug for et højere vidensniveau, hvis de skal klare sig i den skærpede internationale konkurrence. Undersøgelser dokumenterer, at virksomhederne øger indtjeningen og konkurrenceevnen hver gang, der ansættes en akademiker," siger Finn Borch Andersen.

Undersøgelsen er foretaget i juni 2011 blandt 1.640 ledige djøfere. 26 pct. har svaret på spørgsmålene.

Mest Læste

Annonce