Indsats på erhvervsskolerne skaber nye praktikpladser

27/10/2011 14:43

Nick Allentoft

Når erhvervsskolerne gør en aktiv indsats for at skabe flere praktikpladser, har det en positiv effekt. Det viser en ny evaluering, der indgår i regeringens videre arbejde med at styrke uddannelsesgarantien.

Direkte henvendelser fra skoler og elever er den vigtigste udløsende faktor for, at virksomheder beslutter sig for at blive godkendt som praktikplads og at ansætte en elev.

Det viser ”Evaluering af skolernes praktikpladsopsøgende arbejde over for ikke-praktikpladsgodkendte virksomheder” fra Teknologisk Institut.
Aktiv indsats betaler sig

Evalueringen viser også, at virksomheder, som ikke er godkendte som praktikplads, generelt er tilfredse med skolernes praktikpladsopsøgende arbejde og er indstillet på at ansætte elever, men efterspørger mere information om de mange muligheder som praktikplads.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil bruge evalueringen aktivt:

”Vi kan med evalueringen se, at det betaler sig at gøre en aktiv indsats for at skabe flere praktikpladser. Vi skal derfor seriøst overveje, hvordan vi kan udbygge indsatsen over for virksomhederne. Jeg vil invitere Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og alle parter i rådet til at komme med ideer til, hvordan kontakt med virksomhederne kan få endnu flere til at være med til at uddanne elever. Jeg vil også tage evalueringen med til de kommende politiske drøftelser om, hvordan regeringen skaber flere praktikpladser og styrker uddannelsesgarantien,” siger Christine Antorini.
Virksomheder efterspørger information og støtte

Evalueringen viser, at når virksomheder beslutter sig for ikke at oprette en praktikplads, begrundes det især med manglende ordrer. Nogle virksomheder har dog også svært ved at vurdere, hvordan der kan skabes en praktikplads ud fra virksomhedens opgaver. Her kan skolerne spille en afgørende rolle ved at være med til at identificere, definere og afgrænse opgaver og synliggøre, hvad det koster at have en elev.

Evalueringen peger på, at der er stor forskel mellem skolerne på ledelsernes og bestyrelsernes involvering i forhold til det praktikpladsopsøgende arbejde. Desuden efterlyser skolernes praktikpladsmedarbejdere et stærkere samarbejde mellem skolerne indbyrdes samt med de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg om praktikpladsarbejdet.

Evalueringen er gennemført som en del af ”Aftale om flere praktikpladser i 2011”.

Mest Læste

Annonce