KL bakker op om debat om hjemmehjælp

11/01/2012 14:13

Nick Allentoft

KL er enig med social- og integrationsministeren i, at vi skal have en debat om egenbetaling for hjemmehjælp til velhavende danskere. ”Den samfundsøkonomiske situation dikterer, at vi må se fordomsfrit på velfærdsydelserne og bringe alt i spil,” siger KL’s formand Jan Trøjborg.

”Ministeren skal have ros for at rejse denne diskussion. KL har tidligere foreslået, at borgerne selv betaler for rengøring, hvis de har formue eller indtægt og kun har brug for praktisk bistand”.

Jan Trøjborg bemærker, at der i de seneste dage også har været debat om børnechecken til familier med høje indkomster.

”Det er, som om der er grøde i velfærdsdebatten på Christiansborg, og det er der grund til at glæde sig over. Det er meget positivt, at man nu kan tage denne type af diskussioner, hvor det tidligere virkede meget tabubelagt”.

”Hvis vi i disse krisetider vil undgå grønthøstermetoden, der betyder smalhals på alle velfærdsområder, er der ingen vej uden om at tage de her prioriteringsdiskussioner. Uanset hvor vanskelige og kontroversielle de kan være,” siger Jan Trøjborg.

Diskussionen er opstået på baggrund af en konkret sag, hvor Statsforvaltning Hovedstaden har afgjort, at det ikke lever op til lovens krav, at Hørsholm Kommune havde ændret sin kvalitetsstandard sådan, at borgerne som udgangspunkt kun får rengøring hver 4. uge. På den baggrund har Ældre Sagen foreslået, at der nedsættes en kommission, der skal se på, hvordan hjemmehjælpen kan udvikles, så den imødekommer de ældres behov.

Jan Trøjborg understreger, at borgerne skal have den hjælp, de har krav på ifølge loven, men tager afstand fra ideen om en ”hjemmehjælpskommission”:

”Der er ikke brug for en kommission til at fastlægge serviceniveauer i kommunerne. Det vil blive alt for statisk og ikke tage højde for, at behovene hele tiden ændrer sig, bl.a. på grund af nye hjælpemidler,” siger Jan Trøjborg.

Mest Læste

Annonce