KL klar til dansk EU-formandskab

04/01/2012 09:13

Nick Allentoft

Danmark har netop overtaget EU-formandskabet. KL vil benytte formandsperioden til at sætte fokus på en række EU-sager, der er vigtige for kommunerne – blandt andet kampen for, at EU’s regionalpolitik også fremover skal omfatte investeringer i dansk vækst og beskæftigelse.

”EU har fået en stadig større betydning for kommunerne. En ny analyse fra KL viser fx, at 53 procent af de sager, kommunalbestyrelserne tager stilling til, udspringer af EU’s lovgivning og politik”, lyder det fra Søren Pape Poulsen, borgmester i Viborg og formand for KL’s Internationale Udvalg.

Forhandlingerne om EU’s budget for perioden 2014-2020 vil fylde en del under det danske formandskab. KL vil især være opmærksom på mulighederne for EU-investeringer i vækst og beskæftigelse i Danmark. KL mener, at det er særdeles vigtigt, at de fonde, kommunerne i dag kan få støtte fra, fortsat er der.

”EU-investeringerne har en afgørende betydning, når vi lokalt skal skabe vækst og beskæftigelse. Der er tale om EU-investeringer i størrelsesordenen 500 millioner kr. årligt. Og beløbet er reelt tre gange så stort, da både staten og virksomhederne bidrager med tilsvarende beløb. Det er vigtigt, at de heste, som trækker læsset, også fodres”, siger Søren Pape Poulsen.

Udover budgettet vil KL i formandsperioden blandt andet lægge vægt på en forenkling af EU’s regler for offentlige udbud og en styrket EU-indsats på miljø- og klimaområdet, fx energirenovering af offentlige bygninger.

”Med det danske EU-formandskab er der mange i EU, der har blikket rettet mod de danske synspunkter. Den opmærksomhed vil KL udnytte til at fremme markante kommunale synspunkter i det kommende halvår”, slutter Søren Pape Poulsen.

KL’s mærkesager under det danske EU-formandskab

• EU’s samhørighedspolitik, der har til formål at udligne økonomiske uligheder mellem forskellige dele af Europa. KL’s mål er, at danske kommuner også i fremtiden skal kunne modtage støtte fra EU’s regional- og socialfonde.

• Modernisering af EU’s regler for offentlige indkøb og udbud. KL arbejder for, at tærskelværdierne for EU-udbud skal hæves, at der bliver bedre mulighed for dialog og forhandling mellem kommuner og leverandører, at der gives adgang til at anvende sociale kriterier i tildelingen af kontrakter og i det hele taget bliver mindre bureaukrati.

• Klimatilpasning. KL’s mål er, at EU skal bistå kommunernes klimatilpasning med værktøjer, realistiske scenarier og tilskudsordninger. Det drejer sig blandt andet om at spare energi i kommunerne, styrke anvendelsen af vedvarende energi og udvikling af den grønne økonomi – at skabe gode vilkår for nye virksomheder inden for miljø- og energiteknologi.

EU’s Regionsudvalg

Under EU-formandskabet vil KL markere de kommunale EU-synspunkter. Den helt store begivenhed finder sted den 22.-23. marts, når EU’s Regionsudvalg holder topmøde om byudvikling her i Danmark. Mødet finder sted i København, og der ventes 500 deltagere fra hele Europa.

Regionsudvalget er et høringsorgan for kommunale og regionale politikere fra de 27 EU-lande. Regionsudvalget bliver hørt om forslag til EU-beslutninger, der påvirker Europas kommuner og regioner. Der er i alt 344 politikere i udvalget, heraf seks fra politikere fra KL og tre fra Danske Regioner. Borgmester i Viborg Søren Pape Poulsen er formand for den danske delegation i Regionsudvalget.

Mest Læste

Annonce