KL og HK/Kommunal udarbejder fælles digital kompetenceprofil

21/11/2011 13:50

Nick Allentoft

KL og HK/Kommunal går sammen om udviklingen af en digital kompetenceprofil i Projekt Digitale Kompetencer. Projektet vil i 2012 komme med bud på, hvordan kommunerne kan skærpe den digitale kompetenceprofil for medarbejdere med borgerkontakt yderligere.

Derudover vil projektet også sikre, at der gives input til uddannelsesforløb, hvor medarbejderne kan tilegne sig de nødvendige kompetencer og dermed få et kompetenceløft.

Det handler ikke alene om, at medarbejdernes kendskab til de digitale muligheder og kommunens kanalstrategiske prioriteringer skal øges, men i høj grad også om service, pædagogik og formidling.

Projektets formål er derfor at identificere de kompetencer, der er nødvendige hos medarbejderne for at kunne løfte opgaven med at flytte borgerne – og efterfølgende sikre, at der udvikles uddannelsesforløb for medarbejderne, der:

Styrker kendskabet til digital selvbetjening hos medarbejdere med borgerkontakt.
Giver medarbejderne redskaber til at kunne formidle dette kendskab videre til borgere og kolleger via medbetjening, undervisning, oplæg og markedsføring af digitale selvbetjeningsløsninger til borgere.
Styrker medarbejdernes kompetencer til at indgå i projekter med fokus på digitalisering.

Projektets første fase løber frem til årsskiftet, og det primære formål er at samle op på de erfaringer, som mange kommuner allerede har med kompetenceudvikling af frontmedarbejdere bl.a. i forbindelse med Digital Ambassadør kurser. Næste fase bliver at udvikle et bud på en kompetenceprofil.

Mest Læste

Annonce