Knud Aarup forlader Socialstyrelsen efter organisationsændringer: De villle have en mere styrbar direktør

Ledelse

10/08/2015 16:29

Nick Allentoft

En ny organisation uden Knud Aarup som direktør, har fået ham til at forlade posten. Fremover vil den nu 60 årige Aarup være selvstændig.
  Det sker nærmest på årsdagen for hans treårs-dag som direktør i Socialstyrelsen. Farvellet med en harsk og oprigtig hilsen til samarbejdspartnerne. 

"Der er kommet ny departementschef i Social- og indenrigsministeriet – Sophus Garfiel – og han har lavet en ny organisation ikke blot i departementet, men også for Socialstyrelsen. Det betyder at han gerne vil have en anden på min post som direktør for Socialstyrelsen. Omvendt vil han gerne beholde mig med min kommunale og socialfaglige profil som vicedirektør. Det har jeg sagt nej tak til. Jeg kan godt følge behovet for at styrke socialministeriets departement og jeg er på mange punkter enig med Sophus. Omvendt tror jeg ikke at det vil være godt for styrelsen eller for mig, hvis jeg skal leve under en andens bestemmende styre," skriver Knud Aarup.

                 Læs også: Interview med Sofus Garfiel om offentlig ledelse

Han kom til styrelsen den 15. august 2012, og har i perioden været synlig i den sociale debat. Måske ikke så meget i pressen som gennem sin synlighed ved arrangementer og konferencer. Aarup kom med en stærk position som forfatter til en meget debatskabende bog, Frivillighedens Velfærdssamfund. Bogen udkom i 2010 og skabe stor debat.    Det nye Indenrigs- og socialministerie siger således farvel til en personlighed, der ikke er bange for debat. Med sin hilsen til samarbejdspartnerne lægger Aarup da heller ikke skjul på en vis utilfredshed med at han er ofret til fordel for en mere "styrbar" organisation.   "Jeg kan imidlertid godt blive lidt bekymret, hvis det, som ligger bag behovet for en mere ”styrbar” direktør, er en tendens i statslige ledelse. Det ligner for mig en tilbagevenden til større lukkethed omkring embedsmandssystemet på Slotsholmen – hvis det nogensinde har været på vej til noget andet. Og måske er der også en problematisk tro på at ledelse kun bliver rigtig ledelse, hvis man som ledere ligner hinanden meget. Jeg hylder selv komplementariteten og behov for modsigelser i en ledergruppe, men det er måske for ”ustyrbart”?   Det kan måske også ses som en afstand til for megen vægt på faglige viden om den substans der bedrives politik inden for. Endelig giver det næring til min generelle bekymring omkring hele det sociale felt og dets udvikling i Danmark. På rigtigt mange områder er der behov for at gøre det bedre for dem som har færrest ressourcer. Vi har ikke endnu knækket koden til et bedre liv for de mange udsatte børn og voksne, for de psykisk sårbare og de handicappede. Jeg tror ikke at vejen går via flytning af stadig flere området væk fra socialområdet, som nu ved Folketingsvalget hvor man flyttede både ældreområdet til sundhedsministeriet og dagtilbud til undervisningsministeriet. Nuvel, det vil jeg helt sikkert vende tilbage til i fremtiden," skriver direktøren.   Han har allerede forladt styrelsen og indtaget hjemadressen i Aarhus, hvorfra han vil agere som selvstændig konsulent. Knud Aarup begyndte iøvrigt sin karriere i Indenrigsministeriet, der således også forseglede hans skæbne i embedsværket.    Om Knud Aarup Kom til Socialstyrelsen fra en stilling som social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune.  Forfatter til bogen Frivillighedens Velfærdssamfund.   2006 – 2012 Social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune   2001 – 2006 Administrationschef ved Det Jyske Musikkonservatorium   2000 – 2001 Selvstændig konsulent og forskningsassistent ved Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet   1998 – 2000 Børne- og ungedirektør i Horsens Kommune   1995 – 1998 Forvaltningsdirektør i Hadsten Kommune   1989 – 1995 Henholdsvis personalechef, markedschef og divisionschef i Kommunedata   1984 – 1989 Virksomhedskonsulent ved PLS Consult   1983 – 1984 Fuldmægtig ved Arbejdsmarkedsnævnets sekretariat, Aarhus   1982 – 1983 Sekretær i Indenrigsministeriet    

Mest Læste

Annonce