KOMBIT laver fælles udbudsnetværk

14/10/2011 09:17

Nick Allentoft

Flere kommuner har over for KOMBIT givet udtryk for, at de ønsker at KOMBIT laver et fælles kommunalt udbud på DHUV–løsningen, en it-løsning der kan understøtte sagsbehandlingen på voksen – handicapområdet.

Derfor har KOMBIT besluttet at sætte et udbudsnetværk omkring kravspecifikationen på DHUV-løsningen i gang under forudsætning af, at minimum 10 kommuner tilslutter sig netværket.

I løbet af 14 dage udsender KOMBIT en invitation til et informationsmøde, som vil blive afholdt i begyndelsen af november måned. Invitationen bliver sendt til kommunale ledere på voksen-handicapområdet samt it- og digitaliseringschefer.

På informationsmødet vil KOMBIT informere om:
• Pris for deltagelse i udbudsnetværket
• Den estimerede pris for løsningen
• Tilslutningsprocessen
• Omfanget af løsningen der udbydes, hvad er med og hvad er ikke med i udbuddet
• Orientering om udbudsprocessen
•Forventet tidspunkt for levering af løsningen

Kommunerne får på mødet mulighed for at kommentere på omfanget af løsningen.

Tilslutning til netværket kan ske umiddelbart efter afholdelse af informationsmødet. Sidste frist for tilmelding til netværket er midt december.

Mest Læste

Annonce