Kommune indklaget for Ombudsmanden: Forhindrer borger i at bruge privat rådgiver

Velfærd

10/01/2013 14:04

Nick Allentoft

Den private socialrådgiver Ricky Magnussen har indklaget Haderslev Kommune for at forhindre en borger i at antage socialrådgiveren som partsrepræsentant.

”Det her er en helt uhørt oplevelse, som har konsekvenser for kommunens borger. Man opfinder begrundelser, som er grebet ud af den blå luft, og tilsidesætter dermed praksis og forvaltningslovgivningen,” mener Ricky Magnussen, der før jul gik offentligt ud med alvorlige anklager mod landets kommuner.

Læs alle artikler om Ricky Magnussen her

I klagen til ombudsmanden, som er fremsendt 3. januar, skriver Ricky Magnussen:

”Vi finder det betænkeligt, at borgere der allerede har problemer med at overskue sagsbehandlingen i det kommunale system og derfor henter professionel hjælp udefra, nu skal rammes af yderligere barrierer.

Man kunne også stille spørgsmålstegn til hvad Haderslev Kommune har af praksis i sager, hvor det er praktisk umuligt for en borger at underskrive et samtykke på grund af sygdom m.v.? Er disse borgere totalt afskåret fra at få den berettigede assistance?”

Læs også: Patientforeninger: Borgerne har mistet tilliden til kommunerne

Samtykke afvist

Sagen begynder, da Ricky Magnussens virksomhed, Privatrådgiver.com, som den har gjort omkring 1000 gange det seneste år, fremsender en samtykke erklæring fra en borger til borgerens kommune. Erklæringen skal sendes til kommunen før den private socialrådgiver kan indtræde som rådgiver med fuld indsigt i borgerens sag.

”Det er en helt almindelig standard procedure, som aldrig nogensinde har voldt problemer. Vi har en del sager i Haderslev med nøjagtigt samme samtykke, og der har aldrig været problemer før.Af hensyn til borgerens retssikkerhed skal man naturligvis bekræfte, af vi som private rådgivere kan få en kopi af borgerens akter hos kommunen. Ja, det er en væsentlig forudsætning for, at vi kan hjælpe den pågældende borger,” forklarer Ricky Magnussen, der mener Haderslev Kommune er ude i en chikanerende forvaltningspraksis.

”Det her er ren og skær chikane. Jeg kan ikke betragte det anderledes, men vil selvfølgelig aldrig nogensinde acceptere det. Derfor har vi indklaget kommunen for Ombudsmanden, som så må kigge på praksis,” siger Magnussen, som håber, at Ombudsmanden får øjnene op for den udvikling, der er i gang i kommunerne.

”Vi har masser af eksempler på, at kommuner forvalter efter budgetter snarere end efter lovens formål, nemlig for at hjælpe borgere, der har svære udfordringer,” fortæller Ricky Magnussen.

Læs også: Socialkrise: Systemet svigter de borgere, det er skabt for at hjælpe

Næste skridt

Ombudsmanden bekræfter overfor DenOffentligeSektor.dk, at man har modtaget klagen, men kan ikke udtale sig yderligere før henvendelsen er behandlet i løbet det de kommende uger.

Det er direktør Charlotte Scheppan fra Voksen- og Sundhedsservice i Haderslev Kommune, der har underskrevet brevet til Ricky Magnussen, hvor kommunen meddeler, at man ikke vil give samtykke i en konkret sag.

DenOffentligeSektor.dk har talt med direktør Charlotte Scheppan i Haderslev Kommune, og bringer fredag interview direktøren for voksen og sundhedsservice.

FAKTA: Punkt 41 i Vejledning om forvaltningsloven

DOKUMENTATION FOR PARTSREPRÆSENTATION

41. Den myndighed, der behandler sagen, afgør, om den, der optræder som partsrepræsentant, skal fremlægge en skriftlig fuldmagt eller på anden måde godtgøre, at den pågældende kan optræde som repræsentant for parten. Er den, der optræder på partens vegne, advokat, revisor, landinspektør eller socialrådgiver eller optræder den pågældende i øvrigt typisk som partsrepræsentant inden for det pågældende forvaltningsområde, vil der i almindelighed ikke være grund til at forlange dokumentation for fuldmagtsforholdet, medmindre det er særligt begrundet i sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor sagsbehandlingen vil kunne påføre den pågældende part økonomiske omkostninger eller i øvrigt få afgørende betydning for den pågældende parts personlige forhold. Navnlig vil der kunne være grund til at forlange dokumentation for fuldmagtsforholdet i de tilfælde, hvor myndigheden ikke i forvejen er eller i løbet af sagsbehandlingen kommer i kontakt med parten selv eller på anden måde kan konstatere, at parten er indforstået med, at sagen er under behandling. Om dokumentation i forbindelse med aktindsigt, se pkt. 56.

/Nick Allentoft/

Mest Læste

Annonce