Kommuner skal høres om testpladser til vindmøller

19/01/2011 14:24

Nick Allentoft

For at Danmark kan få mere grøn energi og fastholde arbejdspladserne i vindmølleindustrien, er der behov for steder, hvor fabrikanterne kan teste deres møller. Industrien har behov for plads til at teste ca. 10 prototypemøller, hvis det forsat skal være fordelagtigt at udvikle møllerne i Danmark.

Derfor besluttede regeringen sammen med S, DF og SF allerede i forbindelse med aftalen om testcenteret i Østerild at hjælpe med at finde egnede steder til testmøller, der sammen med testcenteret i Østerild vil medvirke til at fremtidssikre Danmarks position som verdens førende inden for vindmøller.

Det er afgørende vigtigt for regeringen og forligskredsen bag Østerildaftalen, at der samtidig med etablering af testcentret tilrettelægges en proces, der omfatter de yderligere testmøller, der skal placeres indtil 2020, så placeringen af testmøller sker ud fra en samlet afvejning.

I dag sender Naturstyrelsen derfor en miljøvurdering i høring, som peger på, at der kan ar-bejdes videre med placering af store testmøller på 7 områder.

- Vi skal nu i en tæt dialog med de kommuner, som har potentielt egnede steder til testvind-møller. Vi skal i fællesskab videre i processen og finde de steder, der skal være omdrej-ningspunktet for udvikling af nye, mere effektive vindmøller i fremtiden. Det vil være til gavn for både kommunerne og for det grønne Danmark, siger miljøminister Karen Ellemann.

De syv potentielt egnede arealer er: tre arealer ved Stauning i Ringkøbing-Skjern Kommune, to arealer i Tønder Kommune, et område i Jammerbugt kommune samt et i Vesthimmerlands kommune.

De syv områder er foreløbigt vurderet potentielt egnede, men flere af dem kan udgå, når det nærmer sig konkrete projekter, hvor man bl.a. vil skulle undersøge, om de overholder EU-naturbeskyttelsesbestemmelser og krav til støjgrænser. Det vil ske, når der bliver udarbejdet kommuneplantillæg og egentlige VVM-redegørelser for hvert anlæg.

By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har i flere omgange screenet Danmark for at finde frem til potentielt egnede steder i landet. Søgningen er sket ved at frasortere efter objektive kriterier f.eks. vindstyrke og fredede områder.

De nye testpladser skal ikke forveksles med det nationale testcenter i Østerild, hvor der både skal testes og forskes. I Østerild er der plads til syv vindmøller, hvor de nye testpladser kun skal have plads til to til fire møller. Derfor vil de nye pladser også kun fylde min. 54 hektar, mens det nationale testcenter er på 450 hektar.

Mest Læste

Annonce