Kommunernes budgetter lever op til økonomiaftalen for 2011

20/01/2011 12:02

Nick Allentoft

Den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2011 viser, at budgetterne lever op til økonomiaftalen med regeringen.

Kommunerne har for 2011 budgetteret med serviceudgifter på samlet 232,2 mia. kr., hvilket er ca. 1 mia. kr. under det aftalte niveau. Det viser den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2011 fra Danmarks Statistik, der netop er blevet offentliggjort. Dermed svarer budgetterne til den foreløbige opgørelse, der blev offentliggjort i november 2010.

Samlet overholder kommunernes budgetter økonomiaftalen for 2011, og det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. kommer derfor til udbetaling.

Det betingede bloktilskud afhænger derudover af, at kommunerne i 2011 lever op til de aftalte økonomiske rammer. Hvis kommunerne overskrider de økonomiske rammer for 2011, vil overskridelsen blive modregnet i kommunernes bloktilskud.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over de seneste tal.

”Jeg anerkender den indsats, som hver enkelt kommune og KL med de lagte budgetter har gjort for at leve op til økonomiaftalen for 2011. Det er gode takter, og et godt udgangspunkt for at sikre, at der også er styr på den kommunale økonomi og det kommunale forbrug, når året er gået.

Med de klare tilkendegivelser jeg har fået fra kommunerne, og med de nye styringsinstrumenter forventer jeg, at kommunerne fuldt og helt lever op til de aftalte udgiftsrammer for 2011.”

Mest Læste

Annonce