LO: Plads til forbedringer i udspil om arbejdsmiljø

24/09/2010 14:05

Nick Allentoft

Der er både skidt og kanel i regeringens arbejdsmiljøstrategi frem til 2020. LO mener, det er helt uacceptabelt, at regeringen nu dropper sit mål om, at alle virksomheder skal have besøg af Arbejdstilsynet. – Der er gode og brugbare elementer i udspillet, men det lider også af en række vitale mangler, bl.a. når det gælder Arbejdstilsynets kontrolindsats, siger LO-sekretær Ejner K. Holst i en kommentar til regeringens nye nationale strategi for arbejdsmiljøindsats frem til 2020.


Allerede inden regeringens egen arbejdsmiljøplan fra 2004 er fuldt implementeret, er regeringen gået bort fra sit tilsagn om at sikre tilsyn på samtlige danske virksomheder inden for en treårig periode. Tværtimod opgives det nu at føre tilsyn med arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder.

– Det er LO’s klare opfattelse, at alle virksomheder og institutioner skal have besøg af Arbejdstilsynet inden for en given periode, således som også beskæftigelsesministeren gang på gang har slået til lyd for.

– Forslaget er i realiteten en spareøvelse, der dækker over regeringens fejlslagne økonomiske politik, hvor der ikke længere er råd til at gennemføre den helt nødvendige kontrol.

LO dokumenterede i sidste uges nummer af Ugebrevet A4, hvordan den nødvendige finansiering kan tilvejebringes. Beregninger viser, at hvis man lader virksomheder med arbejdsmiljø­overtrædelser betale for det tilpassede tilsyn, kan der årligt skaffes 66 millioner kroner, som kan sikre en fortsættelse af den nuværende tilsynsstrategi, hvor alle virksomheder ses efter i sømmene.

LO mener, at der i regeringens udspil er tre centrale problemer: Det uklart, hvordan man fremover vil udpege virksomheder, der skal under tilsyn. Grundlaget for udpegningen bliver stadig mere udtyndet, da Arbejdstilsynets viden om arbejdsmiljøet på de enkelte virksomheder forældes. Og man risikerer, at virksomhedernes ”motivation” for bl.a. at anmelde arbejdsulykker og arbejdsskader falder i takt med, at det forøger risikoen for at få besøg af Arbejdstilsynet for en kontrol af arbejdsmiljøet.

– Vi er ikke glade for de bebudede forringelser af rådgivningsordningerne. Virksomheder med en dårlig og utidssvarende arbejdsmiljø- og sikkerhedskultur har netop brug for rådgivning, siger Ejner K. Holst.

Det er LO’s opfattelse, at regeringens forslag må betragtes som et første udspil, og LO ser frem til parternes deltagelse i en konstruktiv dialog om at sikre en mere moderne og tidssvarende strategi for arbejdsmiljøindsatsen.

– Arbejdsmiljøet er for vigtigt et tema til mudderkastning og blokpolitik, idet et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for mindre fravær, nedslidning og udstødning, og i sidste instans en afgørende brik i at sikre et større arbejdsudbud.

– Der er mange gode enkeltelementer i regeringens udspil, bl.a. i forhold til børne- og ungeindsatsen, i forhold til nyansatte, i forhold til den skærpede fokus på små og udenlandske virksomheder og udenlandsk arbejdskraft. Initiativet til at oprette et Nano-videncenter ligger helt i tråd med LO’s forslag fra sidste år. Vi mener dog ikke, at finansieringen på de 10 millioner kroner årligt er tilstrækkeligt og det er helt forkert, at finansieringen tages fra de eksisterende forskningsmidler.

Yderligere oplysninger:
LO-sekretær Ejner K. Holst, 2024 1685

Mest Læste

Annonce