Rådmand Maj-Britt Iversen er gået i spidsen for en direkte opfordring til forligspartier i folketinget.

Lokalpolitisk oprør mod Ankestyrelsen: Efterlyser handling fra minister

Politik

16/11/2015 14:10

Nick Allentoft

Folketinget må tage fat i Ankestyrelsens praksis, for det rammer syge og udsatte borgere, skriver lokalpolitikere fra Aalborg i et åbent brev til forligspartier.
”Alvorligt syge borgere skal gennemføre et eller flere unødvendige ressourceforløb som ren og skær dokumentation, uden at der er realisme i at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig tilsidesættes lægelige oplysninger og dokumentation, der foreligger fra tidligere forløb. I bedste fald er det uden mening for borgerne og i enkelte tilfælde kan det være skadeligt for borgerens helbred.”

Sådan lyder et opråb fra to politiske udvalg i Aalborg Kommune efter længere tids debat om blandt andet meningsløse ressourceforløb. Det er netavisen DenOffentlige.dk der kan offentliggøre brevet, hvor politikerne opfordrer forligspartierne til at lade handling følge deres ord.  

”De enkeltsager, som Ankestyrelsen går ind i, lægger jo linjen for, hvordan borgere i lignende situationer bliver behandlet. Derfor er det vigtigt, at du som minister (beskæftigelsesministeren, red.) og Folketinget sikrer sig, at denne tolkning lever op til lovens intentioner, og, hvis det er nødvendigt, justerer lovgivningen,” skriver politikerne.    Læs også: Smart kommunikation: Ankestyrelsen lader massivt svigt passere   Sender ansvaret til Folketinget Der har gennem længere tid været debat om netop ressourceforløbene, men indtil videre har forligspartierne afvist at ændre i aftalen. Nu skyder lokalpolitikerne direkte ansvaret for konsekvenserne over på Folketinget.   ”Vi har svært ved at se, at det var lovens intention, at ekstremt syge borgere uden en realistisk behandlingsudsigt skal trækkes igennem et ressourceforløb alene for at opfylde et dokumentationskrav,” lyder det i opråbet, som blandt andre rådmand Majbritt Iversen står bag.   Eksempel fra Aalborg En borger har klaget til Ankestyrelsen over kravet om at skulle deltage i et ressourceforløb. Der er tale om en borger, der har alvorlige fysiske og psykiske lidelser. Der er tale om en borger, der befinder sig langt fra såvel uddannelse som arbejdsmarked. Der foreligger en speciallæge-erklæring, hvoraf det fremgår, at ”der ikke findes yderligere realistiske behandlingsmuligheder, som kan give varig bedring af tilstanden, men at der muligvis kan opnås livskvalitetsforbedrende effekt af behandling”.

Ankestyrelsen henviser til, at denne borger skal i ressourceforløb med den begrundelse ””at de vurderer, at de anbefalede tiltag vil have betydning for hendes livskvalitet. Det kan ikke udelukkes, at det vil få betydning for hendes arbejdsevne”. 

”Det illustrerer meget godt, hvor hård linjen er overfor borgerne. I lyset af speciallægeerklæringen må Ankestyrelsens tolkning siges at være rent hypotetisk. Vi kan også være tvivlende overfor, at den pågældende borger vil opleve et ressourceforløb som værdigt og en forbedring af livskvaliteten,” skriver lokalpolitikerne.    Ifølge politikerne oplever kommunen, at der igennem mange år har arbejdet med en borger, og det er gennem aktivering og forrevalidering dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan udvikles yderligere. Alligevel er kravet, at borgeren skal deltage i et ressourceforløb.    ”Aalborg Kommune har siden reformen blev indført nedbragt antallet af tilkendelser markant. I 2010 blev der tilkendt 668 førtidspensioner i Aalborg, svarende til 0,69 % af arbejdsstyrken. I 2014 er dette tal faldet til 243 personer, svarende til 0,25 % af arbejdsstyrken,” skriver politikerne, der undrer sig over, at Ankestyrelsen kan kritisere kommunen på den baggrund.   ”Alligevel oplever Aalborg Kommune at få kritik fra Ankestyrelsen for at føre en for lempelig linje med bevillingen af førtidspensioner.”  

Mest Læste

Annonce