Mette Frederiksen har lyttet til den sociale modstandsbevægelse

Mette F: Syge skal beskyttes

Politik

17/12/2013 19:21

Nick Allentoft

Sygdomsramte borgere skal ikke tvinges til behandlinger, siger beskæftigelsesministeren efter nødråb fra tusindvis af borgere.

Mandag var tre repræsentanter for den sociale modstandsbevægelse i Beskæftigelsesministeriet for at overrække 6.380 underskrifter til Mette Frederiksen. De tre sygdomsramte borgere afleverede udover underskrifterne en række “krav, ønsker og håb” om et bedre beskæftigelsessystem, som de i dag mener gør mange mennesker mere syge end raske. 

Nu kommer ministeren den sociale modstandsbevægelse i møde, og erkender, at historierne om borgere, der er tvunget til særlige behandlinger eller direkte truet af, at miste forsørgelse, skal have hjælp.

“Sygemeldte skal ikke ende uden forsørgelse, og vi skal ikke tvinge mennesker til bestemte behandlinger. Derfor forhandler regeringen i øjeblikket med forligspartierne om ændringer i sygedagpengeloven,” siger Mette Frederiksen efter mødet til DenOffentlige.dk.

Hul igennem

De tre borgere, der besøgte ministeren mandag, har i måneder kæmpet for at råbe landets magthavere op. De har arrangeret demonstrationer under kommunalvalget, organiseret aktions- og netværksgrupper på Facebook, og henvist borgere i tusindvis til støttegrupper for råd og vejledning.

De glæder sig over mødet med ministeren, og fik indtryk af, at Mette Frederiksen lyttede.

“Sydomsramte har mange udgifter, som arbejdsparate ledige ikke har. Medicin, behandlinger, hjælpemidler og kost er nogle eksempler. Derfor er det ulideligt at høre på, at vi ikke VIL arbejde og nasser. Der er ikke noget vi sygdomsramte hellere vil, end være raske mennesker, der går på arbejde,” siger Rikke Noack Skivild.

For nylig fik en læge i Nordjylland nok, og indledte en egenhændig protest mod den måde, som mange kommuner behandler sygdomsramte borgere på. Lægen, Heine Svarrer, gik på Facebook med et budskab.

“Jeg er overlæge på reumatologisk afd. Aalborg sygehus. Ankestyrelsen har taget en afgørelse sommeren 2013, som går ud på at kommunen kan presse patienter, som er sygemeldt pga diskusprolaps i lænden til at lade sig operere for denne prolaps. Hvis patienten siger nej tak til operation, så har kommunen ret til at stoppe sygedagpengene…..

Desuden mener jeg, at afgørelsen er udtryk for et kynisk menneskesyn og uetisk. Desuden er borgernes retssikkerhed ophævet. Desuden er det ulovligt at tvinge mennesker til at lade behandle, idet patienten ifølge Sundhedsloven, selv skal give tilladelse til behandling,” skrev Heine Svarrer, og satte dermed en landsdækkende debat igang om koblingen mellem tvang og offentlige ydelser.

Den debat blev også rejst på mødet mandag som en del af de utallige eksempler på kommuners kritiserede sagsbehandling og fremgangsmåde. Ifølge de tre borgere sagde de følgende til Mette Frederiksen.

 

Nej til behandlingstvang og varighedsbegrænsning

“Retssikkerhedslovens krav om offentliggørelse af sagsbehandlingstider er meget langt fra at blive overholdt. På personsagsplan er lovbruddene uhyggeligt mange. De spænder fra manglende sagsbehandling til at kendelser fra Ankestyrelsen og Ombudsmanden tilsidesættes. Og fra forsøg på at begrænse sygdomsramtes ytringsfrihed til sagsbehandlere, der påtager sig lægekompetence og kræver medicinering og operationer.”

Efter mødet har DenOffentlige.dk bedt beskæftigelsesministeren om en reaktion. Hun fortæller, at regeringen er opmærksom på problemerne, og forhandler med Folketingets partier om en løsning.

”Jeg var glad for besøget. Jeg er altid gerne høre om de konkrete problemer mennesker oplever. Vi talte blandt andet om behandlingstvang og varighedsbegrænsningen i den nuværende sygedagpengelov. Områder i loven som regeringen ønsker at ændre,” siger Mette Frederiksen.

Det vækker optimisme hos Rie, Rikke og Kira, men de undrer sig over, at sygdomsramte mennesker, skal behandles på samme måde som raske borgere, og forstår ikke, at det er beskæftigelsesministeriet, der laver love om behandlingen af syge borgere.

“Der skelnes ikke mellem sydomsramte og raske ledige, når alles sager bliver behandlet i Jobcentrene. Sagsbehandlerne er ikke nødvendigvis socialrådgivere, men omskolede fra en hvilken som helst tidligere beskæftigelse, så vi undrer os over, hvorfor det er beskæftigelsesministeren, og ikke socialministeren og sundhedsministeren, der har ansvaret for sygdomsramte. Det virker selvmodsigende, men forhåbentlig bliver de inddraget i de ændringer der forhåbentlig kommer,” siger Rie, Rikke og Kira efter mødet i Beskæftigelsesministeriet.

Borderline

Seks alarmerende tegn på du har borderline.

 

Mest Læste

Annonce