Når geografisk information bliver livsvigtig

19/10/2011 09:53

Nick Allentoft

En boreplatform eksploderer, en helikopter styrter ned på Bornholm og et andet sted skal Oslo–båden evakueres efter et kemikalieudslip.

Det indgik i en storstilet beredskabsøvelse, hvor man for at skabe det fornødne overblik anvendte det geografisk samarbejdsværktøj – ”GeoConference” - som er udviklet til at kunne håndtere et fælles geografisk situationsbillede.

Når en ulykke ”indtraf” under øvelsen, kunne lokaliteten indtegnes på et elektronisk kort samtidig med, at alle relevante myndigheder kunne følge med. På denne måde kunne øvelsesdeltagerne kommunikere og koordinere på tværs af landet og sikre en hurtig og effektiv indsats.

Programmet blev anvendt på flere niveauer. På højeste strategiske niveau brugte den Nationale Operative Stab (NOST) de geografiske informationer til konstant at skabe sig et overblik over, hvad der skete rundt om i landet. På lokalt niveau blev programmet brugt af de enkelte beredskabskredse i den praktiske indsats.

Kort & Matrikelstyrelsen deltog med et team i øvelsen. Teamet administrerede programmet og sørgede bl.a. for, at de relevante data var let tilgængelige.

Da boreplatformen Thyra Øst eksploderede, blev relevante data om placeringen af gasforsyningens ledningsnet hentet ind i programmet. Teamkoordinator Steffen Svinth Thommesen fortæller:

”Vi sørgede for, at de nødvendige geografiske informationer var tilgængelige. De er et vigtigt redskab i krisestyringen, og det var derfor essentielt, at alt fungerede som det skulle, så alle myndigheder var klædt på til at håndtere de mange katastrofer.”

Mens Kort & Matrikelstyrelsens medarbejdere sørgede for, at de nødvendige geografiske informationer hele tiden var tilgængelige og samtidig sørgede for, at den Nationale Operative Stab kunne få overblik over situationen, var det ude i de enkelte politikredse, at informationer om katastroferne blev tastet ind i programmet – i nogle tilfælde helt ude på selve ulykkesstedet:

”Man kan arbejde med et program som GeoConference på en bærbar, og derfor kan den enkelte indsatsleder sidde ude i marken og indtegne evakueringsruter, opsamlingsområder osv. På Bornholm indtegnede indsatslederen fx lige præcis de områder, der var i brand. Informationerne kan så anvendes operationelt på selve skadesområdet, mens de kan bruges i mere strategisk øjemed af den Nationale Operative Stab. Det sikrer koordination og samarbejde”, fortæller Jørgen Bierrings, del af Kort & Matrikelstyrelsens team.

Programmet blev oprindeligt indkøbt til brug i forbindelse med klimakonferencen COP15. Der gik dog ikke længe, før beredskabstjenesterne fik øjnene op for, at metoden kunne anvendes i langt flere sammenhænge.

Det skyldes især, at et program som GeoConference kan vise det samme situationsbillede til alle aktører på samme tid. Samtidig kan programmet sammenstille et utal af data, der kan lægges over et baggrundskort, og som på den måde kan give detaljerede geografiske informationer om et bestemt område. Eksempelvis kan brugerne tilføre kortet temaer som metrolinjer, togstationer, vindmøller, lufthavne og meget, meget mere.

Af samme grund anvendes programmet til mange forskellige formål. GeoConference indgår bl.a. som et naturligt værktøj i de mange årlige havmiljøøvelser, hvor Rigspolitiet i samarbejde med Søværnets Operative Kommando og Beredskabsstyrelsen afprøver krisestyring. På denne måde er myndighederne forberedte, hvis uheldet skulle være ude, og fx en olietanker springer læk.

Programmet bruges også til eftersøgning af forsvundne personer. Her kan politiet bruge de elektroniske kort til at afmærke områder, efterhånden som de bliver gennemsøgt.

”Der er utvivlsomt et stort fremtidspotentiale i anvendelsen af programmer og metoder, hvor geografisk information bruges til at forbedre koordinationen og samarbejdet mellem beredskabsmyndighederne”, fortæller Steffen Svinth Thommesen og slutter:

”Faktisk er vi netop nu ved at behandle spørgsmålet om den fremtidige anvendelse af geografisk information i beredskabssammenhæng. Det foregår i Geodataforum for Beredskabet her i Kort & Matrikelstyrelsen.”

Mest Læste

Annonce