Nødvendigt med retningslinjer for det frivillige arbejde

29/09/2011 08:47

Nick Allentoft

Frivilligt socialt arbejde er en god idé, så længe det er et supplement til velfærdssamfundets kerneydelser. Men det må ikke blive en alternativ løsning på en skrantende offentlig økonomi. Der er brug for klare retningslinjer, mener FTF.

Frivillige overtager velfærdsydelser, skriver DR Nyheder og henviser til Horsens Kommune, hvor antallet af frivillige er steget voldsomt. Mere end 700 personer hjælper frivilligt på det sociale og sundhedsfremmende område i kommunen.

Det er grundlæggende en god idé at inddrage frivilligt socialt arbejde i et tættere samspil med den offentlige opgaveløsning, mener FTF.

"Det er vigtigt, at frivillige ikke overtager ansvaret for velfærden. Det frivillige arbejde skal være et positivt supplement med en merværdi og ikke en alternativ løsning på en skrantende offentlig økonomi", siger formanden for FTF Bente Sorgenfrey.

FTF's notat om frivilligt socialt arbejde

Frivilligt arbejde må ikke træde i stedet for offentlige tilbud og lovbestemte ydelser, som kræver kvalificeret fagprofessionel arbejdskraft. Derfor er det helt afgørende, at der både centralt og lokalt bliver fastlagt klare retningslinier for samspillet mellem frivillige organisationer og de offentlige velfærdsinstitutioner som for eksempel sygehuse, dagtilbud til børn og på folkeskoleområdet, mener FTF.

Hårfin balance

FTF, som er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, understreger, at der er tale om en hårfin balance, når det handler om frivilligt arbejde. En balance, som kan være endnu sværere at ramme, når offentlige besparelser går ud over kvaliteten af offentlige ydelser og tilbud. Med udsigten til gratis frivillig arbejdskraft kan arbejdsgivere føle sig fristet til at fyre flere blandt det fagligt uddannede personale.

På Hillerød Hospital har man en patientstøtteordning, hvor frivillige hjælper de pårørende med at finde vej på hospitalet eller tager en snak og henter et glas vand til patienterne, mens de venter. Det er en ordning, som både patienter og ansatte er godt tilfredse med. Men der kan også være tilfælde, hvor balancen mellem frivilligt og professionelt arbejde kan være svær at finde.

"Det frivillige sociale arbejde er som udgangspunkt positivt for alle parter. Men der er en risiko for, at de frivillige bliver udnyttet som gratis arbejdskraft til lovbestemte offentlige ydelser, og det må ikke ske", siger Bente Sorgenfrey.

EU har udpeget 2011 til europæisk år for frivilligt arbejde, hvor medlemslandende skal koordinere og gennemføre aktiviteter med fokus på frivillighed. Socialministeriet offentliggjorde i oktober 2010 et udspil til en national civilsamfundsstrategi, hvor målet bl.a. er, at halvdelen af den danske befolkning skal deltage i frivilligt arbejde i 2020. På fredag den 30. september er det frivillighedsdag, hvor borgerne skal have mulighed for at indgå i frivilligt arbejde. Socialministeriet har lanceret dagen som en årlig tilbagevendende begivenhed.
 

Mest Læste

Annonce