Norge vil forny fremtidens kollektive trafik

30/09/2011 09:03

Nick Allentoft

Det norske trafikministerium inviterer i samarbejde med ITS Norge, Tekna og det norske vejdirektorat til innovationskonferencen "mobilitet 2011" i næste måned. Målet er at opnå synergieffekter ved at se på forskellige processer og initiativer i sammenhæng. Kunder i den kollektive trafik skal have hurtigere adgang til nye tilbud og tjenester ved at flere fagmiljøer arbejder sammen om produktudviklingen. Af eksempler på

løsninger, som er under planlægning kan nævnes:

-Lille landsby går efter storbyløsning - landsbyen Tolga med kun 1.300 indbyggere kan med god grund være stolte over at have landets bedste udbud af kollektiv trafik. Kollektivtrafikken er blevet let tilgængelig fra tidlig morgen til sen aften alle dage om ugen hele året. Med faste timeafgange og garanteret korrespondance giver dette hurtig og pålidelig forbindelse mellem alle rejsemål i hele kommunen. Hvordan er dette muligt? Mens køreplanen er fuld af destinationer og ruteafgange, kjører den enkelte bus kun, når der er brug for den. -Bestilling over nettet eller mobilen. Smart og billigt.
-Samme rejsekort overalt - udbygningen af systemer med elektronisk billettering fortsætter over hele landet og med det samme rejsekort, som bruges på toget i Oslo, bybanen i Bergen og bussen i Stavanger (og Tolga). Over 500.000 rejsende bruger kortet dagligt. Brugen af rejsekortet er i kraftig vækst og potentialet er 0,5 milliarder rejser årligt. Næste trin forudsætter, at de rejsende skal kunne bruge deres daglige kort til alle transportmidler overalt. På samme måde som AutoPass giver bilister adgang til alle Norges otte betalingsringe, betalingsveje samt broer og tunneller over hele landet.
-Billet på mobilen. Køb af billet hos chaufføren ved påstigning fører til forsinkelser, som igen giver dårlig driftspålidelighed og øget rejsetid for kunderne. Etablering af egne salgssteder eller salgsautomater er kostbart og er begrænset til få steder. Hvad med at lade kunderne købe deres egen billet hvor som helst og når som helst - uden at skelne mellem landevej og storby? Dette er i færd med at blive virkelighed. Fra 2013 skal de første kunder kunne købe deres billet på mobilen, før de går om bord i køretøjet.

Mange aktører inden for trafikkens verden deltager i udviklingsarbejdet, som ledes af det norske vejdirektorat. Udfordringen i alle projekterne er at finde de løsninger, som passer markedet og kunderne bedst. Hurtigere og bedre resultater forventes opnået, når transportsektoren knyttes op på områder som telekommunikation, informaitonsteknologi, bankdrift o.s.v.

"Vi ser konturerne af fremtidens kollektive trafik og vil nå derhen ved at trække i fællesskab. Innovation i transportsektoren finder sted i hele Europa, og der er ingen grund til, at Norge ikke skulle være i front. Jeg mener, at konferencen i næste måned vil fungere som et vigtigt mødested for fageksperter fra flere lande og sektorer, som har gode forudsætninger for at udpege de bedste måder at nå målet på" siger den norske trafikminister.

Det norske trafikministerium bidrager med midler til udvikling og formidling, mens introduktionen af løsninger lokalt finder sted i regi af fylkeskommunerne og trafikselskaberne.

En national standard for e-billettering blev indført i Norge i 2006. For såvel kunder som ansatte betyder standarden gradvist enklere og sikrere betalingsløsninger. Standarden skal udvides til at omfatte billetkøb over næste generation af mobiltelefoner i løbet af 2013.

Parallelt hermed finder arbejde på flere områder sted i forhold til forenkling af takstsystemer (som sammenlægningen af Oslo og Akershus 88 zoner til nu i alt 8 zoner), indføring af landsdækkende trafikinformation over nettet og mobilen og udbygning af en sammenhængende kollektiv trafik.

Mest Læste

Annonce