Ny blog: Anders og Søren om Styring

Ledelse

25/02/2013 14:25

Nick Allentoft

”Jeg undrer mig over den styringstænkning, som den offentlig sektor bliver udsat for, med forsimplede modeller og mistillid til både borgere og medarbejdere,” siger den ene af DenOffentlige.dk's nye bloggere, Søren Obed Madsen. Sammen vil han og Anders F.B. Jensen bevæge sig væk fra de eksisterende perspektiver på styring og ledelse, og bidrage med nye løsninger på gamle problemer.

”Vi ønsker at starte en diskussion om, hvordan vi styrer den offentlige sektor på en måde, der skaber sammenhæng mellem de mennesker der arbejder der, og den virkelighed de arbejder med. For nuværende ser vi begge en dekobling,” siger Anders F.B. Jensen.

De to Ph.D. studerende har det til fælles, at de begge beskæftiger sig med styring og hvad mennesker gør for at styre. Og så er de som sagt begge kritiske over for styringstænkningen i den offentlige sektor, som Søren illustrerer det allerede i titlen på bloggens første indlæg, Styringsværktøjer som en virus.

”Men selv om perspektivet er kritisk, så er det også konstruktivt” understreger Søren Obed Madsen.

”Det minder os om noget som vi allerede ved: at der er andre måder at løse forholdet mellem styring og ledelse på end ved hjælp at et styringsværktøj som vi antager, at alle bruger på samme måde, på trods af at vores erfaringer siger det modsatte.”

For forskellige

Søren Obed Madsen og Anders F.B. Jensen skriver begge Ph.d under forskningsprogrammet SLIP. Men som de selv beskriver det, arbejder de ud fra meget forskellige teoretiske perspektiver, og deres undersøgelsesobjekter er forskellige. Derfor var de ikke begge indledningsvis sikre på om de kunne skrive en fælles blog.

Søren Obed Madsen studerer strategidokumenter og analyserer, hvordan de oversættes af ledere. Han forsker altså i sammenspillet mellem styringsværktøjer og aktører. Anders analyserer de styringsmæssige forudsætninger for, at medarbejderne blive fulde deltagere i arbejdet. Han forsker altså i samspillet mellem aktørerne og styring.

Men netop deres forskellige perspektiver vil tvinge dem væk fra deres sædvanlige beskrivende niveau, og give anledning til at komme med mulige løsninger på de påpegede problemer.

”Vores faglige perspektiver fokuserer på henholdsvis skriftlig og mundtlig styring og komplementerer derved hinanden. De kan bruges til at udfordre hinanden på de antagelser som skriftlig og mundtlig styring bygger på,” foreslår Søren.

Bloggen kommer til at forløbe som en dialog, hvor den ene forskers spørgsmål løbende bliver kvalificeret af den anden. 

Læs første indlæg på bloggen

Mest Læste

Annonce