Ny blog om ledelse: Vi har for få løsninger

Ledelse

27/02/2013 17:07

Nick Allentoft

Rådene om ledelse fra Leon Lerborg starter med et hjertelig velkommen! Med sin imødekommende men direkte tone vil forskeren fra CBS præge debatten konstruktivt fremad i DenOffentlige.dk's nye blog om ledelse og styring i den offentlige sektor.

Det kolossale pres mange ledere oplever i dag og grundene hertil, er det, der optager Leon Lerborg mest for tiden, når det kommer til offentlig ledelse. Hvad skyldes dette pres monstro, spørger han?

-Skyldes det de mange eksterne krav? De mange forandringer? Personlige egenskaber? Der dukker i samtaler, bøger, på konferencer allehånde udtryk op, der vidner om, at tingene ikke hænger sammen. Der tales om konflikter, dilemmaer, paradokser, oxymoroner, modsætninger og hykleri. Der efterspørges i modsætning hertil mindfullness, anerkendelse, respekt og empati, siger Lerborg, der har præget den offentlige lederskabsdebat gennem mange år som forfatter, rådgiver, leder og foredragsholder. Trods den store interesse for ledelse og styring, har Leon Lerborg ikke fundet alle svarene, og det bliver drivkraften i hans blog.

Han kan nemlig ikke pege på, om disse års enorme udfordringer kommer af en offentlig sektor, der lider af kollektiv stress, eller blot er naturlige reaktioner fra en sektor i omstilling. Leon Lerborg har ikke svaret på.

-Nej, jeg kender faktisk ikke svaret. Men jeg har nogle brikker til et puslespil, der ikke helt passer sammen, påpeger han.

Ingen har nye bud!
I debatten om effektivisering af den offentlige sektor savner Leon Lerborgmod, ukonventionel tænkning, vilje og topkompetencer, for han tror ikke effektiviseringen lykkes uden dette. Han mener desuden, at debatten hænger fast i et hængedynd af regler, overstyring, vanetænkning, uhensigtmæssige magtbalancer, interessevaretagelse, lighedsmageri og angst for massemedier. Og der er brug for meget mod, hvis Leon Lerborg har ret, for ifølge ham står vi med alt for få løsninger til effektiviseringen.

- I realiteten er der ingen, der lige nu har nye bud på, hvordan vi kan effektivisere i det omfang, der er behov for. Vi ved hvor vi har nogle problemer for eksempel med det politiske niveau og dets samspil med embedsværket, med de professionelles faglighed, med manglende evidens af styringsteknologier og med arbejdstidsregler, men vi har meget få løsninger.

En konstruktiv og ærlig blogger
Når man spørger Leon Lerborg om, hvorfor han har valgt at blogge på DenOffentlige.dk er svaret klart. Han vil viderebringe konstruktiv viden til læserne.

- Blogging er en god måde at massekommunikere på uden at skulle fedtes ind i massemedierne og deres kortsynede dagsordner, ensidige vinkler, censur af "irrelevante" kilder, stræben efter det negative og ekseptionelle og misbrug af eksperter. 

Læserne kan forvente en skarp blogger, der ikke gemmer sine pointer imellem linjerne.

- Det er naturligvis også en god måde at eksponere sig selv på - ha ha! Hvad jeg ønskede at sige er: Når man blogger kan man være ærlig. og det er der et behov for, hvis den offentlige sektor skal forbedres.

Følg Lerborgs blog her

Mest Læste

Annonce