Nye ledelsesformer på dagtilbudsområdet

05/03/2011 14:39

Nick Allentoft

Hver tredje kommune har forladt den traditionelle ledelsesform på dagtilbudsområdet. Ledelsen er styrket, men der er behov for større klarhed om rollefordelingen mellem ledelsesniveauerne. Det fælles træk i denne udvikling er en øget koncentration af den overordnede ledelse af institutionerne.

Det viser en kortlægning, som Væksthus for Ledelse har lavet.

Udviklingen afspejler de stigende krav til ledelse af dagtilbud og til lederfagligheden hos dem, der skal varetage den. Daginstitutionerne har fået større ansvar for økonomi og personale, samtidig stilles der større krav til kvaliteten af de pædagogiske kerneydelser.

Kortlægningen viser:

• At det i dag kun er 15 pct. af kommunerne, der holder fuldt og helt fast i den traditionelle model, hvor alle dagtilbud er (mindre) selvstændige institutioner med hver deres leder og souschef.

• At hver tredje kommune har helt forladt denne model.


• At resten af kommunerne (54 pct.) kombinerer den traditionelle ledelsesmodel med en række nye


• At fire ud af fem kommuner angiver, at de med den valgte ledelsesmodel har opnået deres målsætninger om styrket ledelse.

"Det er positivt at se, hvordan kommunerne opgraderer på ledelsesfronten. Netop ved at operere med en daglig ledelse og en overordnet ledelse er der mulighed for at aflaste frontlederne for nogle økonomiske og administrative opgaver. På den måde kan de fokusere på de kerneopgaver, der er vigtigst, og samtidig arbejde med det, de er bedst til. Det giver i sidste ende mest værdi for borgerne," siger Søren Thorup, formand for Væksthus for Ledelse og afdelingschef i KL.

Selv om de nye ledelsesmodeller har styrket ledelsen, oplever et stort flertal af kommunerne det som en udfordring at afklare og udvikle de nødvendige ledelseskompetencer. Næsten lige så mange finder det vanskeligt at afklare ledelsesrummet, dvs. beslutningskompetencer og roller ledelsesniveauerne imellem.

"Ændringerne i ledelsesstrukturen skaber nogle nye lederprofiler, og det tager tid, før det er på plads. Det er i høj grad op til den enkelte leder at være med til at opsøge og skabe sit ledelsesrum," siger Bodil Otto, næstformand for Væksthus for Ledelse og Formand for HK/Kommunal.

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført i november-december 2010. Spørgeskemaet blev udsendt til børne- og kulturforvaltningerne i samtlige 98 kommuner. 74 af dem har svaret, hvilket giver en svarprocent på 80.

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO og Sundhedskartellet. Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner.

Mest Læste

Annonce