Nyt initiativ til svage unge

12/12/2011 10:29

Nick Allentoft

Unge, der har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, får fra august 2012 et helt nyt skræddersyet tilbud fra Fredensborg Kommune. Som et af de eneste steder i landet etableres der en såkaldt 11. klasse til de unge.

Tilbuddet, der har fået arbejdstitlen 11. klasse, henvender sig til en lille gruppe af unge, der ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole eller er droppet ud af en ungdomsuddannelse og ikke er startet på et nyt tilbud. Det er typisk unge, der har vanskelige hjemlige forhold, ringe faglige kundskaber og måske psykiske problemer eller misbrugsproblemer i mindre målestok.

Forløbet, der bliver placeret lokalt, formentlig på Ungecenter i Nivå, vil indeholde undervisning, der styrker den unges kvalifikationer i basisfagene, men også en mere erhvervsrettet del med brobygning til ungdomsuddannelse og praktik/afklaringsforløb. Desuden vil forløbet have en personlighedsudviklende dimension, hvor den unge støttes i at få en bedre adfærd og kunne møde op og holde fast.

”Det er rigtig tilfredsstillende, at vi nu har fået lagt grundstenen til et særligt tilbud til gruppen af unge, der ellers vil have meget svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

”I Fredensborg Kommune arbejder vi målrettet for at leve op til målsætningen om at 95 procent af en årgang, skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig vil vi være den kommune, der har Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed, så det nye 11. klasses tilbud er et vigtigt værktøj for at nå disse målsætninger”, slutter han.

”Selvom forløbet bliver kaldt 11. klasse, skal det ikke være skoleagtigt”, fortæller Lars Søndergaard, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget. ”Denne gruppe unge har typisk dårlige skoleerfaringer, så det er vigtigt, at det ikke bliver en gentagelse af det. Derfor bliver indholdet en vekslen mellem erhvervsrelaterede aktiviteter, undervisning og andre aktiviteter, som f.eks. idræt og bevægelse, der giver energi og selvtillid”.

Der er afsat 6,8 millioner kroner til arbejdet med 11.klasses tilbuddet i perioden fra august 2012 til udgangen af 2015.
 

Mest Læste

Annonce