Nyt projekt afskaffer papireksaminer

30/03/2011 12:04

Nick Allentoft

Videnskabsministeren sætter nu strøm til de skriftlige prøver. Et pilotprojekt på Aarhus Universitet er udviklet med særligt fokus på at modstå snyd og giver samtidig studerende mulighed for at bruge deres egen computer. Det giver fordele for de studerende og for universiteterne.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen har netop underskrevet en aftale med firmaet Netcompany A/S. Firmaet skal udvikle en ny it-løsning, der skal digitalisere de skriftlige eksaminer, hvor studerende ikke må bruge eller kun delvist må bruge hjælpemidler, som bøger, internet eller notater.

I første omgang er der tale om en pilotløsning, som afprøves på et afgrænset eksamensområde på Aarhus Universitet. Planen er, at det skal udvides til resten af landets universiteter efterfølgende.

– Min ambition er, at studerende møder et fuldt digitalt universitet lige fra indskrivning til afslutning. Alt fra ansøgningsskemaer, til undervisning og eksaminer skal benytte de digitale muligheder. Med pilotprojektet i Aarhus gør vi nogle interessante erfaringer, så vi kan få udfaset papireksaminerne, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

– Digitalisering af eksaminer er et område, som optager os meget på Aarhus Universitet, og som vi i forbindelse med vores digitaliseringsstrategi og ønske om at udbrede moderne it-baserede undervisningsmetoder og eksamensformer allerede har investeret betydelige ressourcer i. Vi ser frem til at udvikle den konkrete løsning i samarbejde med videnskabsministeriet, og håber løsningen, vil blive til glæde for alle universitetsstuderende i landet inden for nær fremtid, siger prorektor Søren E. Frandsen fra Aarhus Universitet.

Pilotprojektet er finansieret af Videnskabsministeriet, og er en del af ministeriets arbejdsprogram 'Digitale Veje til Vækst'. Udviklingen af løsningen foregår hen over sommeren og efteråret 2011.

Mest Læste

Annonce