Nyt tilbud om tandpleje til socialt udsatte

10/01/2012 09:38

Nick Allentoft

Onsdag den 11. januar åbner et nyt tilbud om tandpleje til socialt udsatte borgere i Holstebro Kommune.

- Klinikken er et unikt tilbud til en gruppe socialt udsatte borgere, som ikke selv har de nødvendige sociale og økonomiske ressourcer til at prioritere deres almene sundhed, bl.a. plejen af deres tænder. Behovet for tandlægehjælp til denne gruppe af borgere er stort. Hjælpen er vigtig for, at de kan leve et liv uden tandsmerter og for deres generelle livskvalitet, siger udviklingskonsulent i Social og Arbejdsmarked i Holstebro Kommune, AnnBritt Krogh.

Frivillige tandlæger

Det nye tilbud om tandpleje er blevet muligt via et godt samarbejde med lederen af Specialtandplejen i Region Midtjylland, overtandlæge Ole Hovgaard, og fire frivillige tandlæger - Ellen Ulriksen, Sven Ole Sø, Erling Aillaud og Klaus Gram. Tre af de fire er pensionerede tandlæger, og de leverer tandplejen til de socialt udsatte gratis.

SOK-klinikken er en del af et større sundhedsprojekt i Holstebro Kommune med titlen ”Operation Sundhed”. Formålet med projektet er at udvikle en indsats med et socialtfagligt islæt for socialt udsatte borgere. Tilbuddet om tandpleje skal være en integreret del af Operation Sundhed frem til projektets afslutning i maj 2014.

Allerede venteliste

Borgerne visiteres til SOK-klinikken af projektsygeplejerske i Operation Sundhed, Camilla Kristiansen. Tilbuddet er ikke konkurrenceforvridende, da de borgere, der får tilbud om behandling, er indskrevet i Operation Sundhed og ikke er patienter hos de privatpraktiserende tandlæger i kommunen.

- Klinikken holder åbent hver anden onsdag kl. 10-13, men vi håber, at der på længere sigt bliver mulighed for at holde åbent hver onsdag. Der er et stort behov. Det understreges bl.a. af, at der allerede nu er venteliste. Der er fuldt booket frem til starten af april, siger AnnBritt Krogh.

Mest Læste

Annonce