OK-11: Sammenbrud kan ende i konflikt

22/01/2011 15:59

Nick Allentoft

Regionerne vil afskaffe senior-dage. Derfor bliver der ingen aftale mellem parterne i denne forhandlingsrunde. FOAs formand Dennis Kristensen frygter for konflikt. Sent fredag aften måtte parterne i overenskomstforhandlingerne for de ansatte i regionerne kaste håndklædet i ringen.

Det lykkedes ikke at nå til enighed om de emner, som var på dagsordenen.

"Jeg er ærgerlig over, at det endnu engang ikke lykkedes at indgå en aftale med regionerne", siger Dennis Kristensen, formand for FOA, og tilføjer:

"Det er efterhånden temmelig bekymrende, at vi ikke kan blive enige om noget som helst i forhold til den plan, der er lagt for forhandlingerne. Jeg begynder at blive noget urolig for, om vi når frem til et forlig inden udgangen af februar måned, hvor arbejdsgiverne og vi i givet fald skal varsle konflikt overfor hinanden."

Uenighederne kom især til at handle om, hvorvidt seniorer fortsat skal have mulighed for at holde de såkaldte senior-fridage. Lønmodtagersiden ønsker at videreføre ordningen, som blev indført i 2008, mens Danske Regioner ønsker ordningen afskaffet.

En anden vigtig knast handler om, hvorvidt tillidsrepræsentanter skal have et forlænget opsigelsesvarsel ved opsigelse som følge af omstruktureringer og besparelser.

Lønmodtagersiden ønsker at indføre en ekstra beskyttelse for tillidsfolk, ikke mindst fordi sygehusvæsenet står overfor voldsomme omstruktureringer i de kommende år i forbindelse med etableringen af de såkaldte super-sygehuse.

Tillidsrepræsentanterne har i forvejen en tilsvarende beskyttelse ved opsigelse af andre årsager. Danske Regioner vil under ingen omstændigheder medvirke til at stille tillidsrepræsentanterne bedre.

"Det er ikke kun på regionernes område, at den er gal. Det samme gælder forhandlingerne med kommunerne. Jeg forstår ikke arbejdsgivernes forsøg på at trække forhandlingerne i langdrag. Det er altid noget skidt, når parterne i en forhandling ikke forstår hinandens motiver, og jeg må indrømme, at jeg nu ikke længere kan se, hvordan arbejdsgiverne forestiller sig at bringe overenskomstforhandlingerne frem til et resultat, som begge parter kan nikke til. Sammenlignet med de senere overenskomstfornyelser vil vi være otte uger bagud, når vi mødes med arbejdsgiverne næste gang. Det lover ikke godt for et gennemarbejdet og seriøst forhandlingsresultat", siger Dennis Kristensen.

Mest Læste

Annonce