Økonomistyrelsen byder 125 nye medarbejdere velkommen

18/10/2011 09:42

Nick Allentoft

125 medarbejdere fra IT- og Telestyrelsen skal til Økonomistyrelsen og med det nye hold står Økonomistyrelsen styrket i arbejdet med at realisere den nye regerings målsætninger på it-området.

Det fremgår af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, at IT- og Telestyrelsen (ITST) nedlægges, og at opgaverne fordeles til fire ressortområder (Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Forsvarsministeriet).

Parterne har de sidste uger arbejdet hårdt på at dele opgaver og medarbejdere, så alle kunne få besked inden efterårsferien. Og det er lykkedes. Finansministeriet/Økonomistyrelsen overtager hovedparten af opgaverne fra den tidligere it-søjle. I alt får vi ca. 125 nye medarbejdere fra ITST.

Med det nye hold står Økonomistyrelsen styrket i arbejdet med at realisere den nye regerings målsætninger på it-området. Herunder den fællesoffentlige digitaliseringsindsats, en ny it-politik og målsætningerne om, at al kommunikation mellem borger, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden 2015. Der skal endvidere igangsættes en omfattende digitaliseringsindsats på de store velfærdsområder.

Økonomistyrelsen ønsker, at de mange nye medarbejdere fra ITST hurtigt bliver en integreret del af Økonomistyrelsen og er derfor glade for, at have fået sat navn og ansigter på – og kan komme i gang med et godt samarbejde.

Mest Læste

Annonce