Pædagoger fik ekstra penge

25/02/2011 22:59

Nick Allentoft

BUPL’s overenskomstforhandlinger er afsluttet med ekstra penge til pædagogerne.”Et lille resultat, men med stor signalværdi”, siger formand Henning Pedersen.

"Beløbet er ikke prangende. Men signalet er meget vigtigt for os. Vi kæmper videre for at skaffe pædagoger den løn, deres uddannelseslængde berettiger dem til." siger BUPL's formand Henning Pedersen.

”Det vigtigste ved den smalle overenskomst 2011 er, at der er givet et signal fra KL om, at man har erkendt pædagogernes særlige lønproblem. Pædagoger tjener markant mindre end andre i sammenlignelige fag, og det gør de fortsat efter det her forlig. Men forliget viser, at det ved vores modpart godt,” siger Henning Pedersen.

Pædagogerne har fået 19 mill. kr. ekstra i forhold til andre faggrupper i erkendelse af, at de sakker bagud på ligeløn.

”Beløbet er ikke prangende. Men signalet er meget vigtigt for os. Vi kæmper videre for at skaffe pædagoger den løn, deres uddannelseslængde berettiger dem til. Og vi har både blikket rettet mod næste overenskomstforhandlinger og mod Christiansborg og en revision af ligelønsloven,” siger Henning Pedersen.

BUPL har valgt at bruge sin andel af de særlige pædagogmidler på forbedring af pædagogernes pension. Lønkommissionens rapport fra foråret 2010 viste, at pædagoger har den laveste livsindkomst af alle med mellemlang, videregående uddannelse. Pædagoger har blandt andet en meget stor indkomstnedgang, når de går på pension, og derfor har BUPL valgt at bruge sine særlige midler på at forbedre pensionen.

”Når der ikke er mange penge på bordet, giver det god mening, at vi sætter dem ind på pensionskontoen og lader dem trække renter,” siger Henning Pedersen.

Pædagogerne får derudover i lighed med de andre offentligt ansatte 2,65 procent ekstra i løn i 2012 gennem KTO-forliget, hvilket formentlig er nok til at sikre reallønnen. BUPL’s hovedbestyrelse skal nu godkende forliget, hvorefter det samlede forhandlingsresultat sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Resultatet kendes d. 23. marts.

Læs om BUPL's og KTO's forlig

Mest Læste

Annonce