Penge at spare ved sammenlægning af jobcentre

03/03/2011 11:36

Nick Allentoft

Allerød og Rudersdal Kommune ønsker som de første i landet at sammenlægge de to kommuners jobcentre fra 2012. En større enhed vil give stordriftsfordele til gavn for begge kommuner.

Borgmester Erik Lund, Allerød Kommune, og borgmester Erik Fabrin, Rudersdal Kommune, mødtes i dag for at tage initiativ til en sammenlægning af de to kommuners jobcentre.

"Vi vil sikre, at vores to kommuner er fremtidssikrede på beskæftigelsesområdet, og vi er overbeviste om, at en fælles opgaveløsning vil styrke både økonomien og fagligheden. Vi tror på, at netop den øgede faglighed er en forudsætning for, at vi også fremover kan tilbyde borgerne en god og specialiseret indsats. De to kommuner ligner hinanden på dette område, så det er naturligt, at vi nu tager de første skridt mod at løfte beskæftigelsesindsatsen sammen.", forklarer Erik Lund fra Allerød.

Erik Fabrin, Rudersdal, fortsætter:
"Vi ved, at presset på kommunernes økonomi ikke bliver mindre i fremtiden, og vi er hele tiden på udkig efter nye veje til at løse opgaverne både godt og effektivt. Vi kan allerede nu se, at der over de næste år er penge at hente ved at harmonisere servicen i jobcentrene, når vi går efter ”best practice”. Derudover vil vi med den større enhed kunne effektivisere på ledelse og administration. Så samlet set tror vi på, at der for begge kommuner er tale om en god forretning”.

Hvis de to kommunalbestyrelser bliver enige om sammenlægningen, skal forvaltningerne i den næste tid kortlægge forskelle i serviceniveauer og praksis i de to kommuner.

Samles i Birkerød
Hvis sammenlægningen af jobcentrene gennemføres, skal borgerne i begge kommuner fra 2012 tage til Birkerød for at møde i jobcentret.

”Rudersdal og Allerød er nabokommuner, og det nuværende jobcenter i Birkerød ligger centralt placeret i det område, vi tilsammen dækker. Samtidig er det tæt ved stationen og let at komme til med både bil og offentlig transport.", forklarer Erik Lund.

I løbet af marts måned vil Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i de to kommuner tage stilling til oplægget om at slå de to jobcentre sammen, hvorefter de to kommunalbestyrelsers økonomiudvalg skal træffe beslutning om det videre forløb.

Som loven er i dag skal hver kommune have sit eget jobcenter. En sammenlægning kan derfor først finde sted, når Indenrigsministeriet godkender initiativet med henvisning til den såkaldte kommunale udfordringsret.

Mest Læste

Annonce