Foto: Anders Hviid

Politikere anklages for løftebrud

Politik

23/02/2014 22:31

Nick Allentoft

Ministre, ordførere og styrelser har i årevis holdt flere hundrede tusinde frivillige hen med snak, arbejdsgrupper og udvalgsbehandling. Nu har frivilligsektoren fået nok. Med eksempler på offentlige kontrolbesøg på privatadresser, og forbud mod at lade ledige være frivillige, efterlyser DIF og DGI handling nu.

Myndighederne møder uanmeldt op i private hjem for at kontrollere “arbejdspladsen”, og foreninger risikerer at miste frivillige, der bliver ledige på arbejdsmarkedet. Det er virkeligheden i frivilligsektoren, som efterhånden er godt træt af skåltaler om hvor vigtig den er.

“Frivilligsektoren er til stadighed omkranset af alt for mange politiske skål- og festtaler, hvor frivillige hver gang bliver kategoriseret, som noget af det vigtigste i det danske samfund. Men i virkelighedens verden på Christiansborg er lysten til at tage politiske initiativer, der virkelig kan udvikle frivillighedssektoren, meget begrænset,” mener Poul Broberg, der er idrætspolitisk chef i DIF.

Hans kollega i DGI er enig.

“Den politiske velvilje er stor på det generelle plan, men det er svært at trænge igennem bureaukratiet på det praktiske plan,” siger Søren Riiskjær fra DGI.

De to organisationer repræsenterer stort set hele det frivillige idrætsliv i Danmark. De har i årevis spillet konstruktivt med, når frivillighedsoplæg og civilsamfundsstrategier har peget på vigtigheden af landets flere hundrede tusinde frivillige ledere. Men de savner konkret handling, når det gælder konkrete udfordringer.

To knaster

Begge idrætspolitiske chefer peger særligt på to forhold der over årene er blevet store knaster - APV og 4-timers reglerne.

“Vi er af den klare opfattelse, at der er meget bred politisk enighed om, at både APV reglerne og 4-timers reglen skal gøres smidigere,” siger Søren Riiskjær, der er idrætspolitisk chef hos DGI.

I DIF taler man inddirekte om løftebrud.

“Det er klart, at vi har en forventning om, at specielt problematikken omkring 4-timers reglen kan løses, når oppositionslederen og den senere statsminister har stået på talerstolen til vores egen kongres og sagt, at hvis hun blev valgt til statsminister, så ville 4-timers reglen forsvinde,” siger idrætspolitisk chef hos DIF, Poul Broberg om sine frustrationer.

APV reglerne handler om, at Arbejdstilsynet møder uanmeldt op på frivilliges privatadreser for at lave en såkaldt arbejdspladsvurdering, mens 4-timers reglen betyder, at ledige højest må bruge fire timer om ugen på frivilligt arbejde. De to eksempler er ifølge DGI har DIF blandt de største aktuelle barrierer for landets foreninger, og efter års tålmodighed spørger organisationerne nu, hvor længe de skal vente. Senest har den nuværende beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, tilkendegivet vilje til at finde en løsning.

“Som jeg tilkendegav på mødet, er jeg meget enig i, at frivilligt arbejde har stor betydning for vores samfund," skrev beskæftigsesminister Mette Frederiksen den 24. oktober 2012 til Danmarks Idrætsforbund, DIF. Ministeren tilføjede, at der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe for at kortlægge mulige barrierer og løsninger på området, og oplyste at ministeriet vil vende tilbage. Nu er der gået god 15 måneder siden brevet og endnu længere tid siden sagen blev rejst og politikerne var positive. Tiden har ifølge både DIF og DGI stået stille.

Begyndte for 11 år siden

Den politiske interesse for at lette arbejdet for foreningerne har spor tilbage til 2003, hvor daværende radikale folketingsmedlem og nuværende leder af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, fremlagde et lovforslag. Det bortfaldt siden i udvalgsarbejdet, men interessen for frivilligsektoren er steget konstant siden.

I dag er frivilligsektoren blevet en stadig vigtigere del af fremtidens velfærdssamfund, og indtænkes i dag i alt fra socialområdet over den nye folkeskolereform til plejehjem.

Selvom landets politikere holder skåltaler om frivillige, laver frivilligråd, civilsamfundsstrategier og senest en frivilligstrategi er regelforenklinger udsat i årevis.

“Vi har flere gange haft MF’ere til at spørge efter, hvornår vi kan forvente et regeringsudspil på området, og hver gang har svaret været inden for seks måneder. Nu er vi i forhold til den sag i gang med måned nummer 18,” siger Poul Broberg fra DIF.

DenOffentlige.dk har spurgt beskæftigelsesministeren om en kommentar, men hun meddeler gennem sin presseafdeling, at hun ikke har noget at bidrage med på nuværende tidspunkt. Såvel Arbejdstilsynet som Arbejdsmarkedsstyrelsen meddeler, at man ikke kan oplyse noget om forhold vedrørende ændring af eksisterende regler.

Arbejdstilsynet henviser dog via presseafdelingen til sin hjemmeside, hvoraf nedenstående fremgår.

Artikel om APV-bøvl fra jan 2013.

FAKTA

DGI har cirka 5000 medlemsforeninger med tilsammen over 1,5 millioner aktive idrætsudøvere og frivillige. DIF organiserer 60 idrætsforbund med godt 2 mio. medlemmer.

 

Fra Arbejdstilsynets hjemmeside

APV-reglerne

APV-kravet gælder, når der udføres arbejde for en arbejdsgiver. Det betyder, at alle arbejdsgivere, dvs. også idrætsforeninger, hvor der er ansatte, skal udarbejde en skriftlig APV for det arbejde, som udføres af ansatte. Arbejdsgiveren bestemmer selv, hvordan APV skal udarbejdes. APV skal ikke udarbejdes for den enkelte ansatte, men for de arbejdsfunktioner, der udføres i virksomheden.

Tilsyn

Virksomheder, herunder foreninger og idrætsforeninger, uden ansatte får som udgangspunkt ikke besøg af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet fører derimod tilsyn med virksomheder, der har ansatte. Det gælder også, hvis virksomheden har deltidsansatte. Det betyder, at Arbejdstilsynet alene kommer på tilsyn i fx foreninger/idrætsforeninger, der er CVR-registreret med ansatte.

I forbindelse med tilsyn på virksomheder med ansatte, hvor der også udføres frivilligt arbejde, foretager Arbejdstilsynet en konkret vurdering af, om det frivillige arbejde kan karakteriseres som arbejde for en arbejdsgiver.

For at lette arbejdsmiljøarbejdet for foreninger og organisationer, der har frivillige, har Arbejdstilsynet udarbejdet retningslinjer for tilsyn med frivilligt arbejde og inspirationsmateriale om, hvordan foreninger og organisationer kan arbejde med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for de frivillige. Det fremgår heraf, hvordan Arbejdstilsynet håndhæver kravene til APV:

  • Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn i foreninger, hvor frivillige udfører hobby- og fritidsaktiviteter, fx i idrætsforeninger, vil Arbejdstilsynet ikke stille krav om APV for disse aktiviteter.
  • Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn på fx festivaler, i genbrugsbutikker eller i hjælpeorganisationer, vil Arbejdstilsynet ikke stille krav om APV for de arbejdsfunktioner, som de frivillige udfører. Arbejdstilsynet afgiver dog påbud, hvis arbejdet foregår uforsvarligt, fx i forbindelse med opbygning af scener eller lign.
  • Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn på almindelige virksomheder, fx plejehjem, hvor frivillige udfører arbejdsopgaver på samme vilkår som ansatte, er alle, der arbejder på virksomheden – også de frivillige – omfattet af den APV, som virksomheden i forvejen har. Arbejdstilsynet vil stadig give påbud, hvis arbejdet foregår uforsvarligt – uanset om arbejdet udføres af traditionelt ansatte eller frivillige.’

 

Mest Læste

Annonce