“Det er en rigtig god nyhed, at de mange syge og andre udsatte mennesker nu begynder at organisere sig," siger Finn Sørensen, socialordfører for Enhedslisten

Politisk opbakning til social modstand

Velfærd

27/09/2013 14:48

Nick Allentoft

Politikere fra hver sin side af Folketinget støtter, at borgere samler sig i oprør mod kommunerne. Men de er uenige om styrken i den nye bevægelse.
“Det er fint og godt, at disse borgere får et fællesskab, og det kan forhåbentlig bidrage til, at tingene bliver bedre. Jeg håber bare, det ikke bliver en kamp mod systemet, men en kamp for at gøre det bedre,” siger finansordfører Rene Christensen (DF) til DenOffentlige.dk efter historien om en ny social modstandsbevægelse.   

Kritik af ureguleret marked for private rådgivere

Enhver kan slå sig ned som privat rådgiver for syge og udsatte borgere, uanset kvalifikationer. Både kommuner og rådgivere efterlyser regulering af det voksende marked.Læs mere 
Socialordfører Finn Sørensen fra Enhedslisten roser direkte initiativet.    “Det er en rigtig god nyhed, at de mange syge og andre udsatte mennesker nu begynder at organisere sig, og gøre opmærksom på den hårde medfart, de får i kommunerne. Det bekræfter det billede, jeg også har som socialordfører efter mange henvendelser fra borgerne,” siger Finn Sørensen.    Krænker retssikkerheden   Ifølge Finn Sørensen er den sociale modstandsbevægelse et udtryk for, at kommunerne er gået for langt i opstramninger og sagsbehandling af syge og udsatte borgere. 

“Borgernes retssikkerhed er alvorligt truet af nedskæringerne i kommunerne, som er dikteret fra flertallet på Christiansborg med budgetlov og sanktioner. Mange stemte på en ny regering i håbet om at den ville leve op til valgløfterne om at velfærd er vigtigere end skattelettelser, de er desværre blevet skuffet, men det er godt at de nu tager kampen op,” siger Finn Sørensen. 

Rene Christensen mener, at opstramningerne er nødvendige, fordi nogle borgere har brugt systemet til det yderste.    “Intentionen med velfærdssystemet er jo at fællesskabet holder hånden under folk, der kommer ud for uforudsete hændelser i livet. Problemet er bare, at det er gået fra at være et tilbud til at blive et forbrugssamfund, hvor man forbruger de goder velfærden tilbyder.  “Det er det, vi har været udfordret af. Tildeling af førtidspension har været voldsomt stigende, og en følge af, at vi strammer op er så, at det bliver voldsomt svært for alle,” erkender Rene Christensen.    Begge politikere peger på, at der skal skabes en bedre sammenhæng i systemet.    Hurtigere afklaring   Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har tidligere på året varslet en reform af sygedagpengeområdet, men Finn Sørensen efterlyser at det sker til det bedre. Han håber at initiativet til at samle borgerne kan få ministeren på andre tanker.    “Forhåbentlig kan dette berettigede oprør få Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen på bedre tanker, så hun lever op til løftet om at afskaffe varighedsbegrænsningen for sygedagpenge. Det er desværre ikke det, hun har gang i sammen med højrefløjen. Hun vil have at de syge selv skal betale for forbedringer for de langtidssyge, gennem en halvering af sygedagpengeperioden fra 52 til 26 uger. Det kan ikke være rigtigt, at mennesker skal have en drastisk nedgang i indtægt, i en situation hvor de ikke er i stand til at forsørge sig selv,” siger socialordføreren.  

Ny social modstandsbevægelse

Velfærdsmodellen er under forandring. Staten bliver styrket og samfundet klemt. Det har fået flere og flere til at samle sig i protest. Vi kalder det den sociale modstandsbevægelse, som mobiliserer mennesker i protest mod konkurrencestatsreformer og i kamp for at bevare og styrke samfundet. De drømmer om velfærdssamfundet. 

Læs mere her

Dansk Folkeparti peger til gengæld på, at borgerne skal have nogle stærkere rettigheder, så velfærdssystemets aktører spiller bedre sammen. 

  “Vi bringer ind i forhandlingerne, at borgerne skal garanteres genoptræning inden for en uge efter man udskrives fra hospitalet. Det er borgeren, der taber på at kommunen er for sen til at komme i gang, og varighedsbegrænsningen er et problem her. Der kan nemt gå mange uger med at vente på svar fra først kommune, så læge og så genoptræning. Så er 26 uger ikke særlig lang tid, og derfor skal man have nogle rettigheder,” mener Rene Christensen, der finder det helt skævt, at systemerne ikke fungerer bedre sammen.   “Når vi med den ene hånd bruger en masse penge i sundhedsvæsnet på at gøre folk raske, skal det jo ikke ødelægges af, at man kommer alt for sent i gang med genoptræning,” påpeger han.   Også Enhedslisten ønsker fokus på borgernes retssikkerhed.    “Enhedslisten har mange gange – også siden den nye regering kom til – stillet krav om forbedringer af borgernes retssikkerhed. Det må ikke være sådan at kommunerne kan spekulere i fejludbetalinger og langsom sagsbehandling. Klager i det sociale system bør have opsættende virkning, og som minimum skal borgerne tilkendes en godtgørelse, når kommunen taber sagen,” siger Finn Sørensen.     Bekræfter en udvikling   Begge politikerne siger, at initiativet til den nye bevægelse kommer på et godt tidspunkt, fordi det har været frustrerende, at se de mange enkeltsager, der har præget medierne i lang tid. Samtidig håber Finn Sørensen, at Regeringen nu vil lytte.    “Vores tidligere forslag er desværre blevet afvist af regeringen, men måske kan dette berettigede oprør bane vejen for forbedringer,” siger han.    Rene Christensen er enig i, at initiativet til at organisere modstand blandt klemte borgere giver en ny ramme for debatten.   “Det her er godt for debatten her på Christiansborg, for normalt har vi utrolig svært ved at udtale os, fordi der er tale om enkeltsager. Initiativet bekræfter det billede vi har haft, hvor eksempelvis antallet af klager til Ankestyrelsen viser, hvad der sker. Det giver et klart billede af, at lovgivningen har svært ved at fungere,” siger Rene Christensen. 

Mest Læste

Annonce