Reaktion på ungeplan i Aalborg: På høje tid

Velfærd

23/02/2014 21:25

Nick Allentoft

Håbet for unge, der er klemt i kontanthjælpsreformen, er vakt i Aalborg efter rådmand Mai-Britt Iversen nu foreslår en ungeplan, der skal holde hånden under de mest reformtruede unge i kommunen. Mandag mødes politikere og repræsentanter for sygdomsramte borgere i Aalborg.

"I reformen er der ting der skaber problemer - at de nye ydelser simpelthen ikke gør det muligt at finde en bolig, for det beløb kontanthjælpsmodtagerne har til rådighed."

Sådan lyder det fra rådmand Mai-Britt Iversen (S) efter hun har foreslået nye retningslinier for, hvordan kommunen hjælper unge, der rammes af kontanthjælpsreformen.

Aktion syg i Danmark kræver, ønsker og håber

Om sagsbehandling i kommunerne: 1.    At kommunerne pålægges tidsgrænser for afklaringsforløb for sygdomsramte, og at der omgående sættes ind med målrettet afklaring i forhold til job, fleksjob og pension.2.    At afklaringsforløb tilrettelægges i samarbejde og dialog med den sygdomsramte og på en måde, så sygdommen ikke forværres eller andre sygdomme opstår.3.    At der oprettes en journal vedrørende sygdomsbilledet, der følger den sygdomsramte rundt i hele systemet, og som den sygdomsramte altid selv har adgang til via Borger.dk. Den skal skrives på dansk. Og ved kendt diagnose skal sagsbehandleren forpligtes til at indhente viden om sygdommen hos specialister.4.    At konklusioner i lægeerklæringer og arbejdsprøvninger respekteres, og det indskærpes over for sagsbehandlere, at de ikke skal hverken diagnosticere eller behandle sygdomsramte. Lægekonsulenterne afskaffes. Om sygdomsramtes forsørgelse:5.    At kontanthjælp for sygdomsramte afskaffes ligesom varighedsbegrænsning på sygedagpenge, så den sygdomsramte ikke kommer til at stå uden egen indtægt. Sygdomsramte, der nu er på kontanthjælp, får midlertidig førtidspension, til deres sag er udredt.6.    Hvis en sygdomsramt under sagsbehandling, arbejdsprøvning m.m. har lidt helbredsmæssig skade, skal der udbetales erstatning for svie og smerter og livslang erstatning for handicap. Denne erstatning må ikke modregnes i andre ydelser eller medregnes som formue.7.    At sygdomsramte med varigt og markant nedsat funktionsevne får tilkendt førtidspension og ikke tvinges i ressourceforløb eller en fleksjobordning, der forværrer sygdommen og ødelægger den syges mulighed for at have et privatliv. Om sanktioner og anke:8.    At der indføres og anvendes sanktioner mod kommunerne i form af dagbøder og automatisk erstatning til den sygdomsramte for at bryde tidsgrænser, love og regler.9.    At anker over afgørelser behandles uden for kommunen og inden for en fastsat og overskuelig tidsfrist.

"Når målet er, at vi ikke vil have unge, der stilles ulige i vort samfund. Og når målet er at stille rammer op, så flest mulig unge får mulighed for at få en uddannelse. Ja så satte vi os for, at gøre noget i Aalborg Kommune," fortæller Mai-Britt Iversen i et indlæg til Den Lokalpolitiske Tænketank.

Ifølge David Wedege, der er talsmand for netværket Klemte Borgere i Aalborg Kommune er det også tvingende nødvendigt, at gøre noget nu.

"Inden for de senere år har vi set et stigende antal helt unge voksne uden alvorlig sindslidelse eller misbrug, som er havnet på forsorgshjem, fordi en stadig mere ligeglad kommune har ladet folk ryge direkte ned i nederste sikkerhedsnet," siger David Wedege.

Rie Grenaa, der var en af tre sygdomsramte borgere, som før jul havde foretræde for beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, anerkender, at Aalborg Kommune nu handler. Men hun forstår ikke, hvorfor mennesker skal leve i usikkerhed og frustration over deres fremtid på grund af reformer, som kommunerne har svært ved at realisere.

"Der er en understregning af, hvor dårligt gennemtænkte regeringens reformer er. Men det glæder mig selvfølgelig, hvis det lykkes at sikre de unge mod at ende på gaden," siger Rie Grenaa.

 

Politikere og rådmand mødes mandag

Sammen med repræsentanter for Klemte Borgere i Aalborg Kommune skal David Wedege mandag mødes med beskæftigelsesudvalget og rådmand Mai-Britt Iversen. Det møde får nu en konkret ramme, og David Wedege er forsigtig optimist.

"Det er kun på høje tid, hvis kommunen nu virkelig kerer sig om borgernes konkrete problemer og ikke blot optimerer den bureaukratiske maskine til at spare så meget som muligt på direkte ydelser. Så vi er positive og håber, at man nu også er villig til at skabe en dækkende løsning og med udgangspunkt i den enkelte unges udfordringer," siger David Wedege.

Ifølge rådmand Mai-Britt Iversen handler kommunens initiativ om, at begrænse de allerværste kortsigtede konsekvenser af kontanthjælpsreformen.

"Det er et landspolitisk problem, at vi i det ganske land har problemer med, at der ikke er billige boliger nok for de unge og for andre der ikke kan betale de høje huslejer. Det problem bliver vi nødt til at adressere og finde en løsning på. For ellers vil vi bare se endnu flere unge (og ældre) på herberg og på gaden," fremhæver Mai-Britt Iversen.

Rådmanden i Aalborg har skrevet et indlæg om initiativet til Den Lokalpolitiske Tænketank. Hun mener, at kommunerne i hele landet bør være opmærksomme på de muligheder de selv har, og håber initiativet i Aalborg han inspirere andre kommuner.

"Vi mener, at det er inden for lovens rammer, og dermed noget alle kommuner kan gøre. Og skulle jeg kende mine kolleger rundt omkring, så er det sikkert også noget, der praktiseres," skriver Mai-Britt Iversen.

Rie Grenaa håber da også, at andre kommuner meget hurtigt vil følge op, og iværksætte lignende initiativer.

"Kommunerne kan finde mange gode løsninger, når de vil. Hvorfor sker det ikke oftere," spørger Rie Grenaa.

 

Mest Læste

Annonce