Regeringen bør kiggge udbudsreglerne efter i sømmene

07/11/2011 08:47

Nick Allentoft

Regeringen skal skabe bedre rammer for det offentlig-private samarbejde, skriver Danske Regioners formand i et fælles debatindlæg med KL, Dansk Erhverv og DI og opfordrer til at EU’s udbudsdirektiver revideres under det danske formandskab.

En del af handelen mellem den offentlige og den private sektor reguleres i dag af EU’s udbudsregler. Med det kommende danske EU formandskab spiller regeringen en nøglerolle for at skabe nye og bedre rammer for det offentlig-private samarbejde. EU’s udbudsdirektiver skal revideres under formandskabet, og regeringen bør i den sammenhæng arbejde for en mærkbar afbureaukratisering og modernisering af EU’s regler. Naturligvis med den åbne konkurrence som det grundlæggende udgangspunkt.

Eksempelvis er der behov for, at der bliver skabt bedre muligheder for, at den offentlige sektor kan føre en konstruktiv dialog med relevante leverandører, både inden udbud igangsættes og i selve udbudsfasen. En tæt dialog mellem parterne skal sikre, at den offentlige sektor kan efterspørge de bedste løsninger, som markedet kan levere, og at parterne sammen kan skabe nye løsninger på de samfundsudfordringer, vi står overfor.

Regeringen bør også igangsætte en evaluering af, hvordan udbudsreglerne forvaltes i Danmark. De lange sagsbehandlingstider i vores klagesystem for udbud, for meget petitesserytteri og for lidt fokus på at få praktikken til at fungere skaber en urimelig situation for både den offentlige sektor og de private virksomheder. Vi skal desuden sikre en fortsat afbalanceret brug af sociale og miljømæssige hensyn i forbindelse med offentlige udbud. Vi har i mange år taget et stort samfundsmæssigt og miljømæssigt ansvar, og det skal vi blive ved med.

Mest Læste

Annonce