Regeringen styrker it i folkeskolen med 500 millioner

24/08/2011 13:06

Nick Allentoft

UNDERVISNINGSMINISTERIET: It skal i langt højere grad anvendes til at fremme elevers læring og understøtte de faglige mål i folkeskolen. Nu fremlægger regeringen en national strategi for it i folkeskolen.

I regeringens udspil til en bedre folkeskole, Faglighed og frihed, er øget anvendelse af it i folkeskolen et vigtigt skridt på vejen til at nå målet om, at de danske folkeskoleelever i 2020 er blandt de dygtigste i verden.

Nu har regeringen udarbejdet en national strategi og afsat 500 millioner kroner til at styrke it i folkeskolen. Strategien indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 – 2015.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen glæder sig til at se den omsat til praksis.

"Strategien skal medvirke til at stimulere en undervisningskultur og nye læringsformer, hvor it i langt højere grad anvendes til at fremme elevernes læring og understøtte de faglige mål. Blandt incitamenterne for lærere og elever er digitale afgangsprøver. En øget anvendelse af it vil også give elever og forældre et væsentligt bedre grundlag for deres dialog med skolerne," siger Troels Lund Poulsen.

Øget anvendelse af it kræver bedre adgang og kendskab til digitale læremidler, effektiv distribution af digitale læremidler, adgang til velfungerende trådløst netværk på skolerne og viden om it-fagdidaktik og digitale læringsformer.

For at sikre bedre it i folkeskolen og øget digitalisering vil regeringen gennemføre syv initiativer:

1. Støtte til indkøb af digitale læremidler.
2. Effektiv distribution af digitale læremidler.
3. Trådløst netværk på skolerne frem mod 2014.
4. Adgang til computere for alle elever frem mod 2014.
5. Videreudvikling af nationale test og afgangsprøver.
6. Klare mål for anvendelsen af digitale læremidler og digitale læringsmål.
7. Forskning og udvikling af it-baserede læringsformer.

Regeringen har i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2012 aftalt, at kommunerne bidrager med trådløst netværk på alle skoler og computere til alle elever.

Der vil blive udpeget særlige demonstrationsskoler, der kan fungere som model for udviklingen på de enkelte skoler. I samarbejde med demonstrationsskolerne vil læreruddannelsen blive styrket med en særlig it-profil.

Midlerne fordeles med 120 millioner kroner i 2012, 120 millioner kroner i 2013, 130 millioner kroner i 2014 og 130 millioner kroner i 2015.

Hent publikationen "En digital folkeskole – national strategi for it i folkeskolen"

Mest Læste

Annonce