Regeringen vil styrke indsatsen over for unge ledige

05/04/2011 00:00

Nick Allentoft

Regeringen vil med en række nye initiativer rettet mod unge ledige understøtte, at den seneste tids positive udvikling for beskæftigelsessituationen og den økonomiske vækst fastholdes også for de unge.

I det forgangne år har væksten været kraftigere end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet. Regeringen har understøttet denne udvikling blandt andet med en ekspansiv finanspolitik og en række job- og uddannelsesrettede initiativer over for grupper med særlig risiko for ledighed.

Blandt de unge under 30 år er ledigheden steget forholdsvis kraftigt siden det historisk lave niveau i sommeren 2008. Ungdomsledigheden ligger dog fortsat under niveauet i 2004, hvor ledigheden senest toppede, og er lavere end i stort set alle andre EU-lande. Regeringen vil med en række nye initiativer rettet mod unge i ledighed eller med særlig risiko herfor supplere den nuværende indsats og understøtte, at den seneste tids positive udvikling i beskæftigelsessituationen også kommer de unge til gode.

"Regeringen ønsker at skabe gode muligheder for, at alle unge får et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Den økonomiske afmatning og de seneste års mange politiske initiativer har medvirket til, at flere unge end nogensinde søger uddannelse og dermed efterfølgende kan øge deres chancer for at komme i beskæftigelse. Det er positivt. Men der er fortsat en udfordring med at skaffe nok praktikpladser og undgå den generelle beskæftigelsessituations negative konsekvenser for særligt de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Vi skal i disse år være ekstra opmærksomme på, at vi ikke taber en gruppe af unge på gulvet, og vi skal være beredte til at gribe chancen på vegne af de unge og få fuld valuta for den seneste tids økonomiske og beskæftigelsesmæssige medvind" udtaler undervisningsminister Troels Lund Poulsen.

Find hele oplægget her

De initiativer i regeringens udspil, der særligt vedrører undervisningsområdet, er:

* Kampagne for flere praktikpladser. Regeringen vil forstærke den igangværende kampagne over for virksomhederne for at øge kendskabet til praktikordningerne, herunder de særlige bonusordninger m.v. på praktikpladsområdet i 2011 – særligt med henblik på virksomheder der ikke i forvejen har elever.


* Kampagne for flere trainee-forløb. Regeringen vil iværksætte en kampagne for at gøre mange flere virksomheder og unge opmærksomme på mulighederne for trainee-forløb eller forpraktik for unge, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate.


* Målretning af praktikpladstilskud til erhvervsskoler med sociale og kulturelle udfordringer. Regeringen vil, som annonceret i udspillet ”Ghettoen tilbage til samfundet fra oktober 2010”, omlægge tilskuddet til praktikpladssøgende arbejde, så det i højere grad målrettes skoler og elever med størst behov.


* Mulighed for kompetencebevis for deltagelse i produktionsskoleforløb. Unge, der har gennemført et produktionsskoleforløb, skal have mulighed for at få et bevis på deres kompetencer. Det vil blandt andet forbedre deres chancer for at få en praktikplads og i sidste ende komme i egentlig beskæftigelse.


* Flere standardiserede egu-forløb. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) er en individuelt tilpasset ungdomsuddannelse. Regeringen vil udvikle flere standardiserede egu-forløb for at gøre adgangen til og tilrettelæggelsen af egu nemmere.

Mest Læste

Annonce