Region Nordjyllands sygehuse godkendt i Den Danske Kvalitetsmodel

06/12/2011 08:48

Nick Allentoft

Alle sygehuse og psykiatri i Nordjylland har fået det endelige papir på, som de første i Danmark, at de er godkendt i Den Danske Kvalitetsmodel. Kvalitetsforbedringen betyder blandt andet, at der er skabt et endnu bedre sammenhængende patientforløb og løbende kvalitetsudvikling.

Aalborg Sygehus, Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors, Sygehus Himmerland og Psykiatrien i Region Nordjylland - alle er akkrediteret i Den Danske Kvalitetsmodel!

Siden foråret, hvor alle sygehuse og psykiatri fik godkendelse men de fleste med bemærkninger, har der været genbesøg fra eksterne konsulenter med fokus på forbedring på bestemte områder. Efter de eksterne konsulenters besøg har akkrediteringsnævnet nu godkendt samtlige sygehuse og psykiatrien – uden bemærkninger!

- Det har været en kæmpe bedrift at indføre Den Danske Kvalitetsmodel, og alle sygehuse viser nu, at vi har taget modellen til os. Flot arbejde! Modellen skal snart opdateres, og der vil vi sammen med personalet præge den bedst muligt, så den fortsat udvikler kvaliteten og giver mening for personalet i dagligdagen, siger Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør.

- Vi er fantastisk stolte, og der er ydet en stor indsats på Aalborg Sygehus. Akkrediteringsprocessen har løftet os på mange centrale områder. Arbejdet har direkte betydning for vores patienter, fordi vi er blevet bedre til løbende at overvåge kvaliteten og hele tiden forbedre vores ydelser, siger Vibeke Deding, sygeplejefaglig direktør, Aalborg Sygehus.

- Nu handler det om at holde det flotte niveau og vedligeholde og styrke systematikken i kvalitetsarbejdet, så akkrediteringen sikres fremadrettet. Jeg glæder mig over personalets enorme indsats. Den er med til at højne vores patientbehandling endnu mere, siger Per Sabro Nielsen, cheflæge, Sygehus Vendsyssel.

- Det er meget stort for Sygehus Thy-Mors at nå målet om akkreditering uden bemærkninger. Det lykkedes på grund af vore medarbejderes store engagement i kvalitetsarbejdet gennem de seneste fire-fem år. Og deres fokus har hele tiden været, at vi skal gøre det så godt som muligt for patienterne. Vi er akkrediteret ikke for vores egen skyld, men for patienterne, siger Michael Storm Klausen, sygehusdirektør, Sygehus Thy-Mors.

- Alle medarbejdere har leveret en fantastisk flot indsats og arbejdet meget målrettet for, at Sygehus Himmerland kan leve op til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel. Det betyder, at vi nu med stor glæde og stolthed kan konstatere, at vi er blevet akkrediteret uden bemærkninger, siger Christen Lyhne, sygehusdirektør, Sygehus Himmerland.

- I Psykiatrien er vi meget glade og stolte over, at vi i første hug har opnået et meget flot resultat – takket være en meget målrettet og engageret indsats fra personalet. Psykiatrien bliver bedømt ud fra de samme kriterier som de somatiske sygehuse, og anerkendelsen er en vigtig blåstempling af, at der på de psykiatriske sygehuse leveres behandling og pleje af høj faglig kvalitet, siger Helle Jørgensen, chefsygeplejerske, Psykiatrien i Region Nordjylland.

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, der udvikles i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv. Det bygger på akkreditering – et system, der skaber løbende læring og kvalitetsudvikling.

Kvalitetsmodellen skal blandt andet forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer. Den sikre en høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer. Modellen skal fremme samarbejdet mellem sektorerne, skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb, løbende kvalitetsudvikling, inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige praksis.

Mest Læste

Annonce