Regionsdirektør: Vi skal bruge skepsis konstruktivt

Ledelse

10/05/2012 22:47

Patienterne har fået magten over sundhedsvæsnet, og udfordrer etablerede normer omkring faglighed og autoritetstro. Det kræver fokus på kvalitet før, under og i lang tid efter patientens kontakt med sundhedsvæsnet.

”Uden den gode patientoplevelse har vi fejlet,” siger direktør Jens Andersen fra Region Sjælland i dette interview med DenOffentlige.

Der var engang, hvor lægens ord var lov og sygeplejerskens omsorg livsbekræftende. I dag er patientens oplevelse afgørende, mens omsorg har fået ny indpakning og lægens autoritet er konstant udfordret. Det offentlige sundhedsvæsen er med andre ord under historisk pres samtidig med, at regionerne er i gang med hospitalsbyggerier for tocifrede milliardbeløb.
”Vi er vidne til kolossale forandringer i sundhedsvæsnet i disse år. Det enkelte sygehus er ikke længere et sygehus, som vi kender det fra vores barndom. Dette romantiserede billede af et sygehus eksisterer kun i nostalgien, men dette lidt romantiske billede af tryghed og omsorg skal vi ikke glemme i den forandring ,der sker i vores tilgang til patientbegrebet,” siger Jens Andersen, der som regionsdirektør i Region Sjælland har forandringerne tæt inde på livet. Ifølge Jens Andersen er næsten alt kommet i spil i det offentlige sundhedsvæsen de senere år.

Fra omsorg til kommunikation
”Med strukturreformen kickstartede man en revolution i hele sundhedsvæsnet. Amter blev til regioner, sundhedsopgaver flyttet rundt og samtidig indledte vi omstillingen fra et forældet hospitalssystem til et moderne produktionsapparat, der behandler mennesker frem for patienter. Det er en enorm opgave for os alle sammen, at følge med hele vejen rundt,” fortæller Jens Andersen, der erkender, at omsorg og empati meget let forsvinder i denne omstilling.
”Omsorgsbegrebet er centralt, for vi har ikke råd til flere professionelle timer til den enkelte patient. Så hvor omsorg før var omdrejningspunkt for medarbejdernes pleje og ”tage sig af” en patient, skal vi i dag i højere grad fokusere på kommunikation, tilrettelæggelse og vores evne til at forstå den enkelte borgers situation,” siger Jens Andersen, og efterlyser mere fokus på målet end faglige grænser, regler og rettigheder.
”Lad os diskutere, hvad kvaliteten af omsorg er, men uden at gøre omsorg op i antallet af professionelle timer, som man nogen gange har tendens til.”

Opgør med autoritetstroen
Men kommunikation er i sig selv en udfordring for et hospitalsvæsen, der har levet af patientens autoritetstro, og derfor hvilet meget i envejskommunikation. Det har et samfund, hvor alle har adgang til uanede informationer ændret markant på.
”Vi møder som borgere autoriteter med en vis skepsis, fordi vi kan søge en enorm information om vores situation. Det er en markant forskel fra sundhedssystemet for tyve år siden. Dengang havde man mere fokus på fagligheden, og en verden, der i høj grad var præget af autoritetstro. Vi blev indlagt, behandlet og plejet, og stillede ikke så mange spørgsmål,” siger Jens Andersen og fortsætter:
”I dag er vi langt mere oplyste, og borgerne har ofte næsten selv stillet deres diagnose ved at søge på internettet, hente viden og information i deres netværk. Det skal vi imødekomme gennem inddragelse, men så får patienten også en fundamentalt anden rolle,” påpeger regionsdirektøren, der erkender, at inddragelse er en kolossal udfordring, men også indebærer nogle store muligheder, der skal ses i forhold til den samlede kvalitet i sundhedssektoren.

Patient empowerment
”Den samlede kvalitet kan beskrives som en trearmet stjerne med tre ligeværdige arme, den faglige, den organisatoriske, som handler om tilrettelæggelse af patientforløbet, og den oplevede kvalitet. Man møder stadig ansatte i sundhedssystemet i dag, der underkender behovet for den oplevede kvalitet, men den er utrolig central for den samlede kvalitet,” siger Jens Andersen, der afviser at oplevelsen bare handler om glade patienter på bekostning af gode faglige resultater.
”Patientoplevelsen handler om information og inddragelse, fordi de fleste patienter kommer med et ønske om at være så selvhjulpne og involverede som muligt. Hvis vi undlader at imødekomme det ønske, så fejler vi, og bidrager til en dårlig patientoplevelse,” siger topchefen i Region Sjælland og giver sin definition af de tre kvalitetsarme. ”Mange af disse patienter ser sig måske oven i købet ikke som patienter, men som borgere, der får en service fra sundhedsvæsenet.”

Det gode patientforløb er god økonomi
Når jeg taler om kvalitet, er mit udgangspunkt kvaliteten i forhold til den enkelte patient, og derfor må man samtidig huske på, at hver eneste patient er forskellig. Vi skal behandle med udgangspunkt i situationen og personen. Det stiller store krav til sundhedssystemet, fordi mange patientforløb i dag er betydeligt mere komplicerede end tidligere,” mener direktøren, og erkender, at det også handler om bundlinie.
”Tidligere var vi fokuseret på den faglige kvalitet alene, og selvom jeg finder ”den gode patientoplevelse” noget poppet i sit udtryk, er netop patientens oplevelse afgørende for et succesfuldt resultat. Ikke fordi oplevelsen skal stå alene, men fordi vi har dokumentation for, at det gode patientforløb er mere effektivt for sundhedssystemet. Det koster simpelthen færre ressourcer end det dårlige patientforløb, hvor borgeren tilmed også sidder med en dårlig oplevelse,” siger Jens Andersen, og anerkender dermed også opråbet om mere optimisme og positiv tænkning i sundhedsystemet.
”Ingen tvivl om, at den dårlige oplevelse, den negative tilgang eller sure opførsel påvirker os negativt. Det gælder både for patienter og medarbejdere. Essensen i det her er, at jo mere vi kan sikre en tryg og god oplevelse i kontakten med sundhedssystemet, jo bedre for os,” understreger Jens Andersen, og peger på, at retorikken mellem kommuner og regioner i denne tid, hvor kommunalreformen er til evaluering er noget konkurrencepræget, og dermed bidrager til at besværliggøre det daglige samarbejde. ”Men det går nok over” siger han.
”Det ville hjælpe meget på udviklingen, hvis kommuner og regioner holdt op med at betragte hinanden som konkurrenter, og det synes jeg også vi ser en del positive tegn på lokalt,” siger Jens Andersen, og fremhæver sundhedsaftalerne mellem de enkelte kommuner og deres region.
”Sundhedsaftalerne er en rigtig god ting for samarbejdet mellem kommuner og regioner i hverdagen. Det jeg savner er, at de nu bliver forankret i den politiske styring, så vi undgår al den retorik i konkurrencen mellem kommuner og regioner. I bund og grund har vi samme interesse, nemlig borgerens ve og vel,” siger Jens Andersen.

/NA

Blå bog: Jens Andersen

Cand.scient.pol. med stor erfaring fra båden den offentlige og den private sektor.
Jens Andersen er uddannet cand. scient. pol. og har haft en række ledende stillinger i både den offentlige og private sektor.
 

Direktørstillinger
Trafikstyrelsen
Arbejdstilsynet
Banestyrelsen
Dansk Arbejdsgiverforening

Andre stillinger
Statsministeriet
Finansministeriet
Socialministeriet
Indenrigsministeriet

Han har en bred faglig indsigt og solid erfaring med at stå i spidsen for opbygning og omlægning af komplekse organisationer.

Mest Læste

Annonce